วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : การดูแลบ้านหลังน้ำลด

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ศึกษาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจากหลายๆ ประเทศ ชี้ว่าภายในปี 2100 เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง จะเกิดเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากแต่ก่อนค่ะ โดยมีโอกาสเกิด 3-6 ครั้ง ในช่วง 100 ปี ต่างจากสมัยก่อนที่เกิดเพียง 1 ครั้งต่อ 100 ปี ที่สำคัญก็คือ ประเทศทางเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกที่ร้อน ทำให้มีการละลายของภูเขาน้ำแข็งแถบขั้วโลกที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ และทะเลเพิ่มขึ้นตามลำดับ


ในสภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เราคงต้องเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวและรับมือกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างเช่นอุทกภัยมากขึ้นน่ะนะคะ ทั้งในด้านของการเตรียมความพร้อมเรื่องบ้านเรือน และการดำเนินชีวิตต่าง ๆ

บล้อกบ้านแสนรักในวันนี้ จะนำเอาสาระและข้อแนะนำสำคัญอีกประการนึง ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมบ้านของเราหลังน้ำลดมาฝากกันค่ะ มาดูกันนะคะ ว่าหลังจากน้ำลดแล้ว เราควรจะทำอย่างไรกับบ้านของเราซึ่งผ่านปัญหาน้ำท่วมกันมาบ้าง


ขั้นตอนเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือน หลังจากน้ำลด

1.ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ เพื่อฟังรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่
       
2.ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
       
3.เดินตรวจตรารอบ ๆ บ้าน เช็คสายไฟฟ้า สายถังแก็ส โดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกลิ่นแก็สให้ระวัง ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น และรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ัเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วน
       
4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทุกอย่างปลอดภัย
       
5.ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน ก่อนแจ้ง จนท./ช่างไฟฟ้า เพื่อเข้ามาตรวจสอบ
       
6.เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง และอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟ
       
7.ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)
       
8.เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ
       
9.เก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

10.ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย
       
11.เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน
       
12.ตรวจ หารอยแตกหรือรั่วของท่อน้ำถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์น้ำ และไม่ควรดื่มและประกอบอาหารด้วยน้ำจากก๊อกน้ำ จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย
       
13.ระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำภายนอกอาจจะมากจนทำให้เกิดรอยแตกของผนังหรือพื้นห้องใต้ดิน
       
14.กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน

ทางบล้อกบ้านแสนรักก็หวังว่า คำแนะนำที่นำมาฝากกันในตอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

น้ำท่วม : การดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวหลังน้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ขณะที่ดิฉันกำลังเขียนบล้อกอยู่นี้ สถานการณ์น้ำ่ท่วมในหลายจังหวัดก็ยังไม่คลี่คลายลงแต่อย่างใดน่ะนะคะ กลับทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นจนเป็นที่น่าหนักใจทั้งของภาครัฐและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง


ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักจะขอนำเอา วิธีดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวมาฝากกันไว้ก่อนค่ะ เพื่อที่ว่าเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น เราจะได้มีวิธีปรับสภาพจิตใจตัวเองและครอบครัว ให้สามารถลุกขึ้นสู้ และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินไปข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาอีกนานัปการที่เราจะต้องแก้ไขได้น่ะนะคะ

หลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม ส่วนใหญ่แล้วผู้ประสบภัยและครอบครัวคุณอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร กว่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ  อุปสรรคที่สำคัญคือ ความเครียดของผู้ประสบภัยเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมนั้น อาคารบ้าน เรือน หรือแม้แต่ทรัพย์สินและพืชผลต่าง ๆ ต่างก็ได้รับความเสียหายได้ทั้งสิ้น ปัญหาต่าง ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า จะส่งผลให้เกิดความเครียด และเกิดภาวะอื่น ๆ เช่น นอนหลับยาก ฝันร้าย อีกทั้งยังอาจต้องเจอกับปัญหาทางกาย เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาลงน่ะนะคะ

1. อันดับแรก ขอให้ ให้เวลากับครอบครัวค่ะ ความอบอุ่นในครอบครัวจะช่วยเยี่ยวยารักษาได้ดีในระดับหนึ่ง การได้อยู่้กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะช่วยให้มีการร่วมกันแบ่งปันความกังวล และช่วยให้ได้ระบาย ผ่อนคลายความเครียดลงได้น่ะนะคะ
         
2. พยายามพักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะ ความเครียดนั้นมีผลทางกายด้วยอย่างคาดไม่ถึง เพราะมันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลง และอาจเจ็บป่วยได้หากไม่ดูแลร่างกายดีพอ

3. พยายามจัดลำดับสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามลำดับก่อนหลัง และค่อย ๆ ทำไปค่ะ อย่ากดดันตัวเองมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หากเราแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ขอให้รับมือกับมันให้ดีที่สุด

4. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้ คนเรามักจะคิดว่าคนที่ต้องไปพบจิตแพทย์ก็คือคนบ้าน่ะนะคะ แต่แท้จริงแล้ว เราสามารถไปพบจิตแพทย์ได้เมื่อเกิดภาวะจิตใจที่ไม่ปกติได้เช่นกัน แพทย์จะช่วยแนะนำวิธีผ่อนคลายความเครียด ความซึมเศร้า ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตินี้ได้ในระดับหนึ่ง

5. ดูแลเด็กๆ ให้ดี เด็ก ๆ นั้นมีความตื่นกลัวไม่แพ้กันค่ะ และอย่าตำหนิเด็กที่มีพฤติกรรมแปลก ๆ หลังจากน้ำท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ้วโป้งหรืเกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จำไว้ว่าเด็กพึ่งผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิตมาเช่นกัน และอาจจะมีประสบการณ์ในการรับมือกับภาวะตึงเครียดน้อยกว่าผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้น จึงควรดูแลเด็ก ๆ ในความปกครองให้ดีน่ะนะคะ

6. ระวังเรื่องสุขอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่เคยน้ำท่วม น้ำท่วมนั้่นมักจะมาพร้อมกับปัญหาสารพันทั้งก่อนและหลังภาวะน้ำท่วมค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอนามัย ซึ่งต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เีราจะมาดูวิธีดูแลบ้านหลังน้ำท่วมกันนะคะ ขอบคุณเพื่อน ๆ บล้อกที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.softbizplus.com/general/533-floods-handbook
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

น้ำท่วม : เมื่อจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านขณะน้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ในสภาวการณ์ที่คับขันและวิกฤติของสถานการณ์น้ำท่วมที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นทุกวันของบ้านเราในขณะนี้ ทางบล้อกบ้านแสนรักก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและหน่วยงาน รวมไปถึงคนไทยทุกคนที่กำลังช่วยกันเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ ทางบล้อกบ้านแสนรักจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเรื่องข้อมูล และคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะช่้วยให้ผู้ประสบภัยได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อผ่านพ้นวิกฤติการในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ


ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง เมื่อเราจำเป็นต้อง อาศัยอยู่ในบ้านขณะน้ำท่วม โดยมิอาจโยกย้ายไปไหนได้

จริง ๆ แล้วคำว่า โยกย้ายไปไหนไม่ได้ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะ หลาย ๆ ท่านสามารถย้ายออกจากบ้านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมได้ แต่ก็มีความกังวลกับทรัพย์สินและบ้านเรือนที่ต้องจมน้ำอยู่ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นั้น มักจะไม่ค่อยยอมย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแม้ในขณะที่น้ำกำลังท่วมบ้านก็ตาม เรามาดูกันนะคะ ว่าหากจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านขณะน้ำท่วมจริง ๆ เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเราเองและสมาชิกในครอบครัวบ้าง


1. อันดับแรก ขอให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมค่ะ อุปกรณ์บางอย่างสามารถทำให้เกิดไฟช้อตได้ แม้ในขณะที่ไม่เสียบปลั๊ก และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ จนกว่าแน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้น สะอาดและแห้งสนิท

2. ระวังสัตว์อันตราย เช่น งู ตะขาบ ที่อาจหนีน้ำเข้ามาในบ้าน

3. เดินอย่างระมัดระวัง โดยให้ระวังอันตรายจาก โคลนที่ทำให้ลื่น เศษแก้ว เข็ม ซากสิ่งของที่พังลอยมากับน้ำตอนที่น้ำลดแล้ว ควรหารองเท้าบู้ทยางมาสวมใส่ เพื่อป้องกันเศษซากสิ่งของดังกล่าว

4. ระวังแก๊สรั่ว หากได้กลิ่นแก๊สให้อยู่ห่างๆ ไว้ ลองใช้ไฟฉายส่องดูเพื่อเช็คความเสียหาย และห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟจนกว่าจะปิดแก๊สหรือระบายอากาศในพื้นที่แล้ว

5. อันตรายจากคาร์บอนมอนออกไซด์ ควรใช้ เตาย่าง และโคมไฟ นอกบ้านเพราะควันที่ออกมาจากสิ่งเหล่านี้อาจมีพิษ และไม่ ควรนำไปใช้ในบ้าน

6. ทำความสะอาดทุกอย่างที่เปียกน้ำ น้ำท่วมเป็นน้ำมีสิ่งปฏิกูลและสารอันตราย เจือปนห้ามบริโภคทุกอย่างที่สัมผัสน้ำ อาหาร ส่วนเครื่องใช้ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

7. ดูแลตัวเองและครอบครัว หลังจากน้ำท่วมควรดูแลตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจความเจ็บป่วยทางจิตใจอาจใช้เวลารักษานานกว่าความเจ็บป่วยทางกาย ดังนั้นควรพยายาม เรียนรู้วิชาการที่จะสามารถเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวลน่ะนะคะ


ข้อสำคัญก็คือ หากน้ำที่ท่วมมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็อย่าพยายามอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปนะคะ ขอให้ย้ายออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน ขอให้จำไว้ว่า เงินทองและข้าวของต่าง ๆ นั้นเป็นของนอกกายค่ะ ตราบเท่าที่เรามีลมหายใจอยู่ก็สามารถหาใหม่ได้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีึวิตของตนเองและครอบครัวเป็นหลักนะคะ ขอให้คุณพระคุ้มครองผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ทุกท่านค่ะขอบคุณที่มา http://202.28.24.131/web/12-2.htm
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : การรับมือกับน้ำท่วมฉับพลัน และการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเมื่ออยู่นอกบ้าน

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อเอ่ยถึง น้ำท่วมฉับพลัน เพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ของบ้านเราขณะนี้ คงนึกออกนะคะ ว่าน้ำมาไวเพียงไร ยิ่งถ้าเป็นน้ำที่ท่วมฉับพลันผนวกกับน้ำป่าไหลหลากแล้ว นอกจากจะทำให้ผู้ที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวต้องสูญเสียทรัพย์สิน ยังอาจทำให้เสี่ยงกับการสูญเสียชีวิตได้อีกด้วย
น้ำท่วมฉับพลัน นั้น สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ไม่มีการเตือนภัยค่ะ ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักและคุณอยู่ในที่ราบลุ่มหรือติดริมแน่น้ำ ก็ควรจะติดตามข่าวสารการเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่นหรือโทรทัศน์อย่างใกล้ชิด หากได้รับการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมฉับพลันก็ขอให้รีบหนีออกไปอยู่ในที่สูงทันที อย่ามัวพะวงถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในบ้านนะคะ นอกจากนี้แล้ว หากได้รับการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วามฉับพลัน และคุณอยู่ในรถ ก็ขอให้รีบออกจากรถแล้ววิ่งขึ้นสู่ที่สูงทันทีค่ะ อย่าพยายามขับรถหรืิอวิ่งย้อนกลับไปสุ่ทิศทางที่จะเกิดน้ำท่วม เพราะการขับรถเข้าสู่พื้นที่ที่น้ำกำลังท่วมมีความเสี่ยงสูงมากที่รถจะจมน้ำ น้ำเพียง 50 เซนติเมตรก็เพียงพอที่จะทำให้พัดรถจักรยานยนต์ให้ลอยไปได้โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนน่ะนะคะ
หลาย ๆ ท่านคงไม่ทราบว่า มีผู้คนมากมายสามารถเสียชีวิตจากจากจมน้ำตายช่วงที่น้ำกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่และมีความสูงเพียงแค่ 15 เซนติเมตรเท่านั้นเอง น้ำเพียงเท่านั้นก็มีความรุนแรงถึงขนาดทำให้เราเสียหลักและล้มลงได้ ดังนั้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินผ่านทางน้ำไหลดังกล่าว ก็ขอให้นำไม้บรรทัดวัดระดับน้ำที่ท่วมเสียก่อนทุกครั้ง
ที่ำสำคัญก็คือ นอกจากอันตรายจากน้ำที่กำลังไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของเราแล้ว ยังมีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ เพราะกระแสไฟฟ้า หากมีการรั่วไหลก็จะสามารถรั่วลงน้ำและทำอันตรายกับผู้ที่กำลังเดินลุยน้ำอยู่ได้ หากเห็นสายไฟจุ่มลงในน้ำและไม่แน่ใจในความปลอดภัย ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ หรือเข้าไปยืนแช่น้ำอยู่ในบริเวณนั้นนะคะ ขอให้รีบแจ้งการไฟฟ้า หรือแจ้งที่ 191 เพื่อมาทำการตรวจสอบความปลอดภัยให้โดยด่วนค่ะ

บล้อกบ้านแสนรักก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัยทุกท่าน และขอให้เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นคลี่คลายลงโดยเร็วด้วยนะคะ

ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

น้ำท่วม : ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม และสิ่งที่ควรทำเมื่อมีการเตือนภัย

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน 

พายุและน้ำท่วมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง 100 % ค่ะ ดังนั้น เราจึงควรมีการตื่นตัวเมื่อเกิดพายุฝนตกหนัก หรือหากไม่แน่ใจ ก็ควรเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อติดตามพยากรณ์อากาศและติดตามสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ อย่างใกล้ชิดน่ะนะคะ           

และเนื่องจากน้ำท่วมฉับพลันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปัจจุบันนี้ ภาครัฐจึงได้มีหน่วยงานสำหรับเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนมีเวลารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชนทุกคน ก็ควรให้ความร่วมมือและช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานที่ช่วยเตือนภัยด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะมากจนประเมินค่าไม่ได้


ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับดังนี้ค่ะ
   
1.  การเฝ้าระวังน้ำท่วม  ( Flood Watch) :    ในระดับนี้ เป็นการเตือนภัยที่จะแจ้งให้ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังและสังเกตุการณ์น่ะนะคะ

2.  การเตือนภัยน้ำท่วม (Flood Warning) :   เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม ระดับนี้คือการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอน ขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

3.  การเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง (Severe Flood Warning) :   ระดับนี้จะเตือนเมื่อเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงค่ะ

4.  การกลับสู่ภาวะปกติ (All Clear) :  จะมีการแจ้ง เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน้ำท่วมแล้ว ประชาชนที่กำลังจะต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมควรปฎิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

1.  ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถฉุกเฉิน
     
2.  ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน และคุณอยู่ในพื้นที่หุบเขาให้ปฏิบัติดังนี้
             
-  ปีนขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
-  อย่าพยายามนำสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตสำคัญที่สุด
-  อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเวณทางน้ำหลาก

3.  ดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว
     
4.  ถ้ามีการเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วม  จะยังพอมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน้ำท่วม
     
5.  ถ้ามีการเตือนภัยน้ำท่วมและคุณอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมถึง ควรปฏิบัติดังนี้

-  อุดปิดช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่น้ำสามารถไหลเข้าบ้าน
-  อ่านวิธีการที่ทำให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อยู่นอกบ้าน
-  ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สถ้าจำเป็น
-  ล๊อคประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูง
-  ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจาก วิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับ สถานที่หลบภัยของหน่วยงาน
     
6.  หากบ้านพักอาศัยของคุณไม่ได้อยู่ในที่น้ำท่วมถึงแต่อาจมีน้ำท่วมในห้องใต้ดิน

-  ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน
-  ปิดแก๊สหากคาดว่าน้ำจะท่วมเตาแก๊ส
-  เคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นข้างบน
-  ห้ามอยู่ในห้องใต้ดิน เมื่อมีน้ำท่วมถึงบ้าน

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูคำแนะนำกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลจาก http://202.28.24.131/web/12-2.htm

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : น้ำสามารถไหลเข้าบ้านเราได้ทางใดบ้าง

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่าน ในสถานการณ์น้ำท่วมนั้น นอกจากดูแลรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยแล้ว การดูแลบ้านให้มิให้เกิดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราหลายคนกังวลใจและให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันน่ะนะคะ
ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนค่ะ ว่าน้ำนั้นสามารถไหลเข้าบ้านเราได้จากทางใดบ้าง เพื่อที่จะหาทางป้องกันให้น้ำเข้ามาในบ้านได้น้อยที่สุด เพื่อบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินต่้าง ๆ ภายในบ้านของเราน่ะนะคะ
     
น้ำท่วม นั้น สามารถไหลเข้าบ้านได้หลายทางค่ะ แม้ว่าทางเข้าจะสูงกว่าระดับพื้นบ้านก็ตาม ดังนั้นหลังจากระดับน้ำท่วมลดลง น้ำจึงยังคงอยู่ในตัวบ้าน เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวของและบ้านของเราอย่างหลีักเลี่ยงไม่ได้

น้ำที่ไหลบ่าเข้ามาในบ้านเข้ามาได้หลายทาง ดังนี้น่ะนะคะ

- น้ำสามารถผ่านเข้ารอบๆ ประตู และช่องว่างของอิฐได้
- หากน้ำท่วมสูงมาก น้ำจะสามารถไหลย้อนกลับเข้าบ้าน  ทางท่อในห้องน้ำหรือท่ออ่างล้างหน้าได้
- น้ำสามารถซึมผ่านรอยร้าวและรอยต่อของกำแพง
- น้ำสามารถซึมผ่านขึ้นมาทางพื้นชั้นล่างได้
- น้ำสามารถผ่านเข้าทางรอยร้าวและรอยต่อรอบๆ สายไฟ หรือ สายโทรศัพท์ที่เจาะผ่านกำแพง
- น้ำสามารถผ่านเข้าทางท่อระบายน้ำทิ้ง

เพราะฉะนั้น จุดไหนที่เสี่ยงต่อการที่น้ำจะเข้ามาได้ เราก็จำเป็นต้องอุด ซ่อม ไว้เสียก่อนค่ะ เช่น อุดท่อระบายน้ำทิ้ง ท่ออ่างล้างหน้า ซ่อมแซมอุดโป๊ว ผนัง และกำแพงที่มีรอยร้าว นำกระสอบทรายมากั้นบริเวณประตูทางเข้าออกบ้าน ที่สำคัญน้ำท่วมหนักในครั้งนี้ก็ขอให้ถือไว้เป็นบทเรียน เพื่อที่เมื่อยามน้ำลดหรือหมดหน้าน้ำ เราจะได้หันกลับมาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อรับกับปัญหาน้ำท่วมอันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในปีถัดไปได้น่ะนะคะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

การทำแผนรับมือน้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังทวีความรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างเช่นนี้ บล้อกบ้านแสนรักยังคงอยู่กับการช่วยแนะนำวิธีการรับมือกับภัยน้ำท่วมกันนะคะ

สำหรับบล้อกในตอนนี้ เราจะมาดูวิธีัการทำแผนรับมือน้ำท่วมกันค่ะ เราจะมาดูกันนะคะ ว่าหลังได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในช่วงเวลาที่เร่งรีบและตื่นตะหนกกับภัยคุกคาม มีอะไรที่เราสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยที่กำลังจะมาถึงได้บ้าง
อันดับแรก เราต้องดูเรื่องกรอบเวลาก่อนค่ะ ถ้าคุณมีเวลาเพียงเล็กน้อยหลังการเตือนภัย : สิ่งที่ต้องทำและมีในแผนรับมือน้ำท่วมก็คือ

        -  สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์และรายชื่อสถานีวิทยุที่รายงาน
        -  รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลง โดยสถานที่แรกให้อยู่ใกล้บริเวณบ้าน และอีกสถานที่อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง          
        -  เมื่ออพยพออกจากบ้าน   ในกรณีที่คุณไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้หลายวันควรติด  ข้อความอธิบายที่บ้านด้วยว่าคุณอพยพไปที่ไหนและสามารถติดต่อได้อย่างไร
        -  เมื่อจะออกจากบ้านให้ปิดบ้านให้เรียบร้อย และวิ่งออกไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้สู่ที่อพยพ
ถ้าคุณมีเวลามาก หลังการเตือนภัย : สิ่งที่ต้องเพิ่มลงไปในแผนคือ

        -  ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้สำหรับการป้องกันน้ำท่วม
        -  อุดปิดช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่น้ำสามารถไหลเข้าบ้านได้
        -  ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊สและประปาในบริเวณที่จะถูกน้ำท่วม หรือถ้าคาดว่าน้ำจะท่วมเฉพาะชั้นล่างก็สามารถปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะส่วนนั้น และเปิดใช้ในส่วนที่อยู่อาศัยได้ ในแผนรับมือน้ำท่วม ให้ทำเครื่องหมายจุดที่เป็นฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ เพื่อแสดงวงจรไฟฟ้าที่เข้าสู่ตัวบ้าน
        -  ปิดถังแก๊สให้สนิท
        -  จัดเตรียมน้ำสะอาดใส่ในภาชนะเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
        -  ตรวจสอบแหล่งพลังงานที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ
        -  เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าไปเก็บไว้ที่สูงหรือปลอดภัย

การจัดทำแผนรับมือน้ำท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำหลังได้รับการเตือนภัย เดินสำรวจทั่วทั้งบ้านด้วยคำแนะนำจากบล้อกนี้ พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าจะจัดการตามคำแนะนำอย่างไรน่ะนะคะ ในช่วงเวลาที่ทุกๆ คน เร่งรีบและตื่นเต้นเนื่องจากภัยคุกคาม  สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญที่ควรจะจดไว้ในแผนด้วย ก็ขอให้เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมบ้าน มีสติและปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://202.28.24.131/web/12-2.htm
ภาพประกอบ น้ำท่วม 2554 จากอินเตอร์เน็ต

รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ช่วงนี้ข่าวที่ทำให้คนไทยเราทุกคนเป็นกังวลมากที่สุด ก็เห็นจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายต่อบ้านเรือนและชีวิตคนไทยในหลายจังหวัด ทั้งทางภาคกลางและภาคเหนือน่ะนะคะ

สถานการณ์น้ำท่วมนั้น เป็นสถานกาณ์ที่ค่อนข้างจะนอกเหนือความควบคุมพอสมควรค่ะ เนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้ และ การรับมือกับภัยพิบัติทางน้ำขนานใหญ่ครั้งหนึ่งอย่างเช่นปีนี้ก็ทำได้ไม่ดีเท่าทีีควร ทำได้เพียงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนที่ประสบภัยเป็นครั้งคราวได้เท่านั้น
ทางบล้อกบ้านแสนรักก็ได้แต่หวังว่า บทเรียนของสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้คนไทยทุกคน เตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติขนานนี้ให้พร้อม รวมไปถึงภาครัฐทุกส่วนที่จะต้องหาทาง ป้องกัน และบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งต่อไปให้ดีที่สุด

การป้องกันนั้นดีกว่าการเยียวยามากนัก ทางบล้อกบ้านแสนรักก็ขอฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะ
มาถึงในเรื่องราวของบล้อกของเรากันบ้างค่ะ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ทางบ้านแสนรักจึงจะขอนำเอาสาระความรู้ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมมาฝาก เรามาดูกันนะคะ ว่าเราจะสามารถเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมป้องกันทรัพย์สินและบ้านเรือนของเราให้เสียหายจากภัยน้ำ่ท่วมให้น้อยที่สุดได้อย่างไรบ้าง

1.  อันดับแรก เราควรคาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะ เมื่อคาดว่าทรัพย์สินชิ้นไหนเสี่ยงกับการเสียหายเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ควรหาทางป้องกันเสีย เช่น เก็บให้พ้นน้ำ เป็นต้น

2.  ควรทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการอพยพ เพื่อที่หากมีเหตุที่ต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วม จะได้สามารถปฏิบัติได้ทันท่วงทีน่ะนะคะ
     
3. ควรเรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าค่ะ โดยเฉพาะหากมีเด็กเล็ก หรือคนแก่ ก็ควรเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านถึงช่องทางที่ปลอดภัยหากเกิดภัยจากน้ำท่วมด้วย
     
4. ควรเตรียมเครื่องรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉิน แหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอรี่สำรองให้พร้อมใช้งานไว้เสมอ
     
5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เป็นต้น เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และทราบแหล่งทรายที่จะนำมาใช้
     
6. ควรนำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ท่วมถึง
     
7.  ปรึกษาและทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประกันความเสียหาย
     
8.  จัดการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเก็บไว้ตามที่จำง่าย
     
9.  รวบรวมของใช้จำเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ภายหลังน้ำท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง
     
10.  ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดไว้ค่ะ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน    

11.  เก็บบันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างจากที่น้ำท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
     
12.  ควรจัดทำแผนการรับมือน้ำท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้ในที่สังเกตได้ง่าย  และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณน่ะนะคะ
ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูวิธีทำแผนการเพื่อรับมือกับน้ำท่วมกันค่ะ

ขอให้คนไทยทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับโดยเร็วนะคะ บล้อกบ้านแสนรักขอส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ขอบคุณข้อมูลจาก http://202.28.24.131/web/12-2.htm

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

D.I.Y. แต่งผนังสวยด้วยสะดึง

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ก่อนอื่นบ้านแสนรักก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านน่ะนะคะ ก็หวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเราจะคลี่คลายโดยเร็ว และไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะ

ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักจะได้นำเอา วิธีตกแต่งผนังให้สวยด้วยตัวเอง มาฝากกัน ซึ่งคงต้องบอกว่าสำหรับคนที่รักการตกแต่งบ้านและไม่ค่อยจะมีฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนเจ้าของบล้อก น่าจะชื่นชอบงานตกแต่งบ้านด้วยตัวเองในตอนนี้มาก ๆ เลยทีเดียว เพราะเป็นงานฝีมือที่ทำได้ง่าย แถมทำแล้ว ได้ผนังสวย ๆ เอาไว้ชื่นตาชื่นใจแก่ผู้พบเห็นโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายอีกด้วย
D.I.Y วันนี้ หยิบเอาคลิปรายการ the Lighthouse Family มาฝากกันอีกเช่นเคย ซึ่งระยะหลังนี้เจ้าของบล้อกชอบที่เข้าไปดูรายการย้อนหลังของรายการนี้บ่อย ๆ น่ะนะคะ เพราะพิธีกรน่ารัก แถมยังมีวิธีทำโน่นทำนี่มาแนะนำเยอะแยะมากมาย ไม่น่าเบื่อ ใครที่สนใจรายการนี้ก็ลองหาดูคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมได้ง่าย ๆ ทางยูทูปนะคะ

วัสดุตกแต่งผนังให้สวย วันนี้ จะหยิบเอาอุปกรณ์งานฝีมือชิ้นนึง ที่เรียกว่า "สะดึง" มาใช้ค่ะ

สะดึงคืออะไร..สะดึงนั้นคือกรอบไม้ หรือพลาสติกที่เอาไว้ใช้ขึงผ้าเวลาที่เราทำการปักลวดลายบนผ้า เช่น ปักชื่อนักเรียน หรือปักเป็นลวดลายต่าง ๆ หมอน เป็นต้น สะดึงนั้นมีหลายขนาดด้วยกันค่ะ หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุงานฝีมือทั่วไป ซึ่งการทำ D.I.Y วันนี้ก็จะใช้สะดึงหลายขนาด มาดูกันค่ะ ว่านอกจากสะดึงแล้ว เราจะใช้วัสดุอะไรเพิ่มเติมบ้าง

อุปกรณ์ที่จะใช้ทำสะดึงประดับฝาผนังด้วยตนเอง

1. สะดึงไม้ ขนาดต่าง ๆ หลาย ๆ วง
2. เศษผ้าลวดลาย สีสันต่าง ๆ หลาย ๆ ลาย
3. ริบบิ้นลูกไม้ สีสัน ลวดลายตามใจชอบ ขนาดความกว้างเท่ากับขอบสะดึง
4. ปืนกาว
5. กรรไกร

ได้อุปกรณ์ครบแล้ว มาดูคลิปวิธีการทำได้เลยค่ะ :)

ขอบคุณที่มา รายการ the Lighthouse Family จาก ยูทูป

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

D.I.Y.ของแต่งสวน : เป็ดแคว๊กก..ประดับสวน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

บล้อกของเราในตอนนี้ ยังคงเดินเล่นอยู่ในสวน :) พร้อมกับหาสิ่งประดับสวนด้วยของน่ารัก ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองมาฝากกันน่ะนะคะ ในวันนี้เราจะนำเอาคลิปวิธีการทำเป็ดน้อยประดับสวนด้วยตัวเองมาฝากกันค่ะ
อ่ะ ก่อนอื่นเรามาดูวัสดุที่จะใช้ D.I.Y เจ้าเป็ดน้อยประดับสวน กันก่อนเลย

1. กระถางต้นไม้ดินเผาขนาดเล็ก 2 ใบ ขนาดกลาง 1 ใบ (เลือกที่ซ้อนกันแล้วลดหลั่นกันพอดี ๆ)
2. สีอะคริลิค
3. พู่กัน
4. แผ่นโฟมยาง
5. ลวดกำมะหยี่
6. ปืนกาว
7. กรรไกร
8. ลูกตาตุ๊กตาพลาสติก (หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุทำงานฝีมือทั่วไป)

พร้อมกันแล้ว เราไปดูวิธีทำกันนะคะ

เครดิต รายการ lighthouse family จาก ยูทูป

D.I.Y.ของแต่งสวน : กระถางประภาคาร

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

บ้านแสนรักในสัปดาห์นี้ เราจะยังคงอยู่กับ การ D.I.Y ของแต่งบ้านสวย ๆ และทำได้สนุก ๆ ด้วยตัวเองกันนะคะ ในวันนี้เราจะนำเอาคลิปวิธีการทำของแต่งสวนน่ารัก ๆ จากรายการ Lighthouse family มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ นั่นก็คือ การทำประภาคาร จากกระถางต้นไม้ดินเผานั่นเอง อ่ะ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะ ว่าวัีสดุที่จะใช้ทำประภาคารน้อย ๆ ไว้ตกแต่งสวนนั้น มีอะไรบ้าง
วัสดุ D.I.Y ประภาคารแต่งสวน

1. กระถางดินเผากลม ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อย่างละ 1 ใบ (เลือกให้ลดหลั่นกันอย่างพอดี)
2. ถาดรองกระถางดินเผา ขนาดกลาง 1 ใบ
3. สีอะคริลิค
4. กระดาษกาว
5. พู่กัน
6. ปืนกาว
5. กรวดสี,เปลือกหอย
6. เทียน
7. ปากกาเมจิกสีดำ

พร้อมแล้ว เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ :)

ขอบคุณที่มา รายการ lighthous family from youtube

D.I.Y.ชิงช้าโล้เล่นในสวน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อนึกถึงสวนภายในบ้าน เราย่อมนึกถึงบรรยากาศอันสดชื่นของพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้เราได้พักผ่อนพักพิงใจเมื่อยามที่ได้เข้ามาเดินเล่นภายในสวนน่ะนะคะ

นอกจากการพักผ่อนโดยการเดินเล่นในสวนแล้ว การมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นสำหรับสมาชิกในบ้านก็เป็นเรื่องที่น่าจัดทำไว้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากจะมีเก้าีอี้ชุดสนามภายในสวนเอาไว้สำหรับผู้ใหญ่ภายในบ้านแล้ว ก็อย่าลืมจัดหาพื้นที่หรือกิจกรรมสนุก ๆ ไว้สำหรับเด็ก ๆ ด้วยนะคะ อย่างเช่นในวันนี้ที่บล้อกบ้านแสนรัำกจะมาแนะนำ ก็คือ คลิปวีดีโอ การทำ ชิงช้า เอาไว้โล้เล่นภายในสวน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยวิธีที่ไม่ยาก แถมยังใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชนิด ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็รับรองว่าจะถูกใจ สมาชิกตัวน้อยของบ้าน หรืออาจจะรวมไปถึงเราเองซึ่งอาจจะลองใช้งานดูบ้างก็ยังได้ค่ะ :)

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำชิงช้าในสวน (D.I.Y)

1. แผ่นไม้อัดอย่างหนา ขนาดกว้างประัมาณ 2 ฟุต x 2 ฟุต ตัดเป็นรูปหน้าสัตว์ตามใจชอบ
2. สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค เพื่อนำมาวาดรายละเอียดบนหน้าสัตว์
3. เชือกร่มขนาดใหญ่
4. สว่าน
5. ตลับเมตร
6. พู่กัน

พร้อมแล้ว ก็ไปลงมือกันเลยค่ะ :)เครดิตคลิปวีดีโอจาก ยูทูป ผู้โพส : shotika1

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน (working room)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรัก ทุกท่าน

ห้องทำงาน นั้น อาจะเป็นส่วนหนึ่งหรือมุมหนึ่งภายในห้องนั่งเล่น ห้องโถง หรือห้องนอนก็ได้ แต่หากเพื่อน ๆ บล้อกท่านใด มีพื้นที่ที่จะจัดสรรให้เป็นห้องทำงานโดยเฉพาะได้อย่างจริงจัง ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมน่ะนะคะ เนื่องจากห้องทำงานนั้นต้องการความเงียบสงบ เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำงาน โดยไม่ถูกรบกวนด้วยเสียง หรือผู้อื่น ดังนั้น การจัดห้องทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะแก่การใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่งห้องอื่น ๆ

สำหรับห้องทำงานนั้น โดยทั่วไปแล้ว จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่จัดไว้ใช้งานดังนี้ค่ะ

โต๊ะทำงาน (desk)
เก้าอี้ไม่มีเท้าแขน
เก้าอี้หมุน (revolving chair)
โต๊ะพิมพ์ดีด (typewriter table) หรือโต๊ะคอมพ์พิวเตอร์
โต๊ะข้าง
ที่วางโทรศัพท์ (telephone stand)
ตู้เก็บเอกสาร (filling cabinet)
ชั้นวางหนังสือ (bookshelf)
ม้านั่ง (stool) เป็นต้น

เรามาดูตัวอย่างของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องทำงานสวย ๆ กันนะคะ :)พบกับสาระดี ๆเรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว (kitchen)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ห้องครัวนั้นเป็นห้องที่จัดได้ว่า รับศึกหนักแทบจะที่สุดของบ้านเลยก็ว่าได้น่ะนะคะ เพราะเป็นห้องที่เรามักจะใช้งานบ่อยครั้งตั้งแต่วันละ 1 เวลา ถึง 3 เวลาตามลักษณะของการทำครัว หรือทำอาหารประจำวันเลยทีเดียว

การออกแบบห้องครัวและการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยตกแต่งห้องครัวให้น่าใช้งานแล้ว ยังทำให้ผู้ที่ใช้งานครัวมีความคล่องตัวและสะดวกสบายขึ้นด้วย ตามปกติแล้วห้องครัวนั้นจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ตู้เก็บของ (storage cabinet)
อ่างล้างจาน (sink)
เตาหุงต้ม (range)
ตู้เย็น (refrigerator)
โต๊ะเตรียมอาหาร (catering table)
ตู้เก็บถ้วยชาม
ชั้นลอย (hanging&shelf)
ที่เตรียมอาหาร (disposer) เป็นต้น

เราลองมาดูตัวอย่างการจัดห้องครัวสวย ๆ ด้วยกันนะคะ :)
พบกับสาระดี ๆ เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร (dining room)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่าน การรับประทานอาหารนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ำสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนน่ะนะคะ การมีบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหาร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การรับประทานอาหารของเรามีทั้งความเพลิดเพลินและได้รสชาดของอาหารที่ดีขึ้นด้วย

ห้องรับประทานอาหารนั้น ควรอยู่ติดกับห้องรับแขก หรืออยู่ตรงส่วนด้านหน้าของห้องครัวค่ะ เืพื่อให้การใช้งานห้องรับประทานอาหารมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่สมควรจัดวางไว้ในห้องดังนี้น่ะนะคะ

โต๊ะอาหาร(dining table)
เก้าอี้รับประทานอาหาร(dining chair)
โต๊ะเตรียมเสิร์ฟอาหาร(serving table)
ตู้เก็บถ้วยชาม(cupboard)
โต๊ะเลื่อน (serving wagon)
เก้าอี้ทรงสูง (high chair) เป็นต้น

การตกแต่งห้องทานอาหารนั้น สามารถทำได้หลายแบบหลายสไตล์ค่ะ เรามาดูตัวอย่างการจัดห้องรับประทานอาหารสวย ๆ ด้วยกันนะคะ

พบกับสาระดี ๆ เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เฟอร์นิเจอร์ของห้องพักผ่อน (living room)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่าน ห้องพักผ่อนนั้นถือเป็นห้องที่เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของสมาชิกภายในบ้านน่ะนะคะ การเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องพักผ่อนนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามและรสนิยมของผู้ใช้งานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนชิ้นนั้น ๆ อีกด้วย

เฟอร์นิเจอร์ของห้องพักผ่อน โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว สามารถจัดวางประกอบกันได้หลายชิ้นดังนี้ค่ะ

เก้าอี้ยาว (sofa)
เก้าอี้เท้าแขน (armchair)
โต๊ะกลาง (coffee table)
โต๊ะข้าง (side table)
เก้าอี้พักผ่้อน (easy chair)
เก้าอี้ไม่มีเท้าแขน
ตู้ข้าง (cabinet)
เก้าอี้โยก (rocking chair)

เป็นต้น

เรามาดูตัวอย่างการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักผ่อนสวย ๆ ด้วยกันนะคะ
ภาพประกอบสวย ๆ จากอินเตอร์เน็ต