วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

น้ำจะท่วมอีกไหม? ปรับตัวเตรียมใจรับภัยน้ำท่วม ตอนที่ 2

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

บล้อกบ้านแสนรัก ในตอนที่แล้ว เราได้คุยกันถึงการปรับตัวเตรียมใจเพื่อรัึบภัย น้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในปี 2555 นี้น่ะนะคะ

เมื่อตอนที่แล้ว บล้อกบ้านแสนรักได้แนะนำสองแนวทางในการเตรียมตัวไว้รับภัยน้ำท่วมกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการปรับการใช้งานของบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยโดยการใช้งานในพื้นที่ชั้นสองให้มากขึ้น ปรับพื้นที่ชั้นล่างให้มีข้าวของเครื่องใช้เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้งาน และลดการจับจ่ายใช้สอยซื้อของตกแต่งบ้านเพียงเพื่อประโยชน์ของความสวยงาม ซึ่งอาจกลายเป็นภาระให้เราต้องขนย้ายหรือดูแลข้าวของเหล่านั้นเมื่อเกิดวิกฤติ
วันนี้เราจะคุยกันต่อถึงการเตรียมตัวรับภัยน้ำท่วมกันต่อค่ะ

สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีบ้านอยู่แล้ว และบ้านของเรานั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่น้ำเคยท่ีวม หรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ทางเลือกอีกประการหนึ่งก็คือ การปรับปรุงบ้านและพื้นที่รอบบ้านให้สูงขึ้น เพื่อให้พ้นจากระดับน้ำที่อาจจะไหลบ่าเข้าท่วมบ้านของเรา อีกทั้งยังควรดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน ด้วยการแยกระบบการใช้งานของกระแสไฟฟ้าระหว่างชั้นสองและชั้นล่างของบ้านให้แยกจากกัน เพื่อให้เราสามารถปิดการใช้งานระบบไฟฟ้าชั้นล่างได้และยังคงมีกระแสไฟฟ้าใช้บนชั้นสองของตัวบ้านโดยปลอดภัย และไม่เดือดร้อนมากนัก นอกจากนี้ยังต้องเตรียมวางแผนเตรียมพร้อมกรณีที่เกิดน้ำท่วม อาทิเช่น คิดไว้ล่วงหน้าว่าควรเตรียมเสบียง อาหาร,น้ำสะอาด อย่างไรให้เพียงพอ และต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจะสามารถอพยพโยกย้ายไปพักชั่วคราวได้ที่ไหน

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังคิดจะสร้างบ้าน และอยู่ระหว่างการเลือกแบบบ้านที่ถูกใจอยู่ ขอให้คำนึงถึงคำแนะนำสองประการค่ะ ประการแรกคือ ขอให้ดูว่าพื้นที่ที่เราจะทำการสร้างบ้านนั้น อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงกับการเกิดอุทกภัยหรือไม่ หากเป็นที่ดินเปล่าที่เรายังมิได้เป็นเจ้าของก็ลองขยับขยายหาดูที่ดินแปลงใหม่เพื่อนำมาเปรียบเทียบเพิ่มเติม หรือหากเป็นที่ดินเราเอง ก็ต้องดูว่าควรจะปรับความสูงของระดับพื้นดินที่จะทำการปลูกบ้านให้สูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ประการถัดมาก็คือ ควรเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม อันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเรามิได้คาดคิด ด้วยการเลือกแบบบ้านที่มีใต้ถุนสูง หรือมีการยกพื้นสูงขึ้นจากพื้นดินเดิม โดยยึดเอาภูมิปัญญาโบราณของการสร้างบ้านเรือนไทยมาประยุกต์ใช้กับแบบบ้านที่เราต้องการสร้างน่ะนะคะ
สุดท้ายนี้เราคงต้องฝากความหวังไปยังหน่วยงานภาครัฐ ที่จะช่วยดูแลและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมให้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา เพื่อที่ว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจะได้ไม่ีเจอกับปัญหาอุทกภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปีต่อ ๆ ไปด้วยค่ะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก น้ำจะท่วมอีกไหม? ปรับตัวเตรียมใจรับภัยน้ำท่วม ตอนที่ 1


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต