วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

วิธีปูบล็อกปูถนน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

คำแนะนำในการ ปูบล็อกปูพื้นถนน นั้น ควรจะทำการปูบนพื้นที่มีการเทคอนกรีตหยาบ หรือพื้นปูนไว้ก่อนค่ะ จากนั้นให้ทำการรองพื้นด้วยทรายหยาบ หรือทรายถม ความหนาไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร เกลี่ยให้เรียบ ทำการอัดทรายให้แน่นแล้วจึงทำการเรียงบล็อกลงบนทราย โดยทำการเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มพื้น ตามการออกแบบที่วางไว้ตั้งแต่แรก หากทำการปูมาจนถึงขอบก็ให้ทำการเทปูนเพื่อทำคันกั้นบล็อกไว้ หรือหากทำขอบปูนเอาไว้แต่แรกแล้ว ก็ให้ใ้ช้ลูกหมูขนาด 4 นิ้ว ตัดก้อนบล็อกให้ลงตัวเพื่อให้สามารถวางก้อนบล็อกนั้นลงในพื้นที่จำกัดนั้นได้อย่างเหมาะสม

มีเพื่อน ๆ บางท่านสงสัยว่า เอ๊ะ..ถ้าเราใช้วิธีปูบล็อกลงบนทรายที่อัดจนแน่น โดยไม่ได้รองพื้นข้างใต้ด้วยคอนกรีต หรือปูนไว้ก่อนจะทำได้หรือไม่ คำตอบก็คือทำได้ค่ะ แต่วิธีนี้จะทำให้เวลาดินที่รองพื้นทรายข้างใต้ยุบตัว ก็ทำให้พื้นอิฐบล็อกเป็นคลื่น ไม่สม่ำเสมอ แลดูไม่สวยงามน่ะนะคะ :)

เรื่องน่าอ่านของบล้อกบ้านแสนรักในตอนที่แล้ว บล็อกปูพื้นถนน