วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

ห้องน้ำผู้สูงอายุ

เมื่อเราอายุมากขึ้น ความแข็งแรงของร่างกายก็ถดถอยลง ดังนั้น ผู้สูงอายุ ก็มักมีกระดูกที่ไม่แข็งแรง เมื่อประสบอุบัติเหตุก็จะเป็นอันตรายมากกว่าและฟื้นตัวได้ช้ากว่าวัยอื่น การสร้าง ห้องน้ำ ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นเรื่องที่ลูกหลานไม่ควรมองข้ามน่ะนะคะ

การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับจัด ทำห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ นั้นถือว่ามีความจำเป็นเป็นอันดับต้น ๆ ค่ะ ควรเลือกทีำเลที่ใกล้กับห้องนอน เพราะผู้สูงอายุมักจะเข้าห้องน้ำบ่อย อีกทั้งทางเดินจากระหว่างทางไปห้องน้ำต้องสะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
เมื่อได้ตำแหน่งของ ห้องน้ำ แล้ว ก็มาถึงเรื่องการแบ่งสัดส่วนของห้องน้ำกันบ้างค่ะ ห้องน้ำของผู้สูงอายุต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน ทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่เปียกและส่วนที่เป็นพื้นที่แห้ง เช่น บริเวณที่อาบน้ำ อ่างล้างมือ เป็นโซนพื้นที่เปียก และบริเวณชักโครก เป็นโซนพื้นที่แห้ง โดยพื้นที่เปียกควรทำพื้นต่ำกว่าพื้นที่แห้งประมาณ 5-8 เซนติเมตร ที่สำคัญก็คือ ควรเลือกวัสดุปูพื้นห้องน้ำที่ไม่ลื่น อาจเลือกใช้กระเบื้องที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีร่องยาแนวกระเบื้องมาก หรือเลือกกระเบื้องรุ่นที่มีผิวหยาบก็ได้ ส้วมควรใช้แบบชักโครกจะได้ไม่ปวดเข่าเวลาลุกนั่ง

สิ่งที่ควรให้ความสนใจอีกหนึ่งอย่าง ก็คือควรมีราวจับไว้พยุงตัว ทั้งข้างชักโครกและบริเวณฝักบัวอาบน้ำค่ะ  นอกจากนี้แล้วแสงสว่างภายในห้องน้ำต้องเพียงพอ ใช้ประตูที่สามารถไขจากด้านนอกได้เวลาฉุกเฉิน และมีกุญแจห้องน้ำแขวนไว้บริเวณที่หยิบใช้ได้ง่าย อีกทั้งควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อที่ห้องน้ำจะได้ไม่อับชื้นและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยน่ะนะคะ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต