วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ประเภทของกันสาด

โดยทั่วไปแล้ว กันสาด จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้สองประเภทค่ะ นั่นก็คือ กันสาดแบบใช้งานถาวร กับกันสาดแบบใช้งานชั่วคราวน่ะนะคะ

กันสาดแบบใช้งานถาวร นั้น เป็นกันสาดที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คงทนถาวร แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการสร้างค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาการใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะมีค่าซ่อมแซมดูแลรักษาที่ค่อนข้างต่ำ โดยเราสามารถแบ่งกันสาดประเภทนี้ออกได้เป็นหลายลักษณะด้วยกันคือ กันสาดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก,กันสาดโลหะประเภทอลูมิเนียม,กันสาดโพลีกลาสและไฟเบอร์กลาส,กันสาดกระเบื้อง และกันสาดไม้ เป็นต้นส่วนกันสาดชนิดที่สอง ก็คือกันสาดที่เราใช้งานชั่วคราวค่ะ กันสาดประเภทนี้ใช้สำหรับกันแดดกันฝนเพียงชั่วคราว ราคาถูก ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มีอายุการใช้งานไม่นานนัก ซึ่งกันสาดประเภทนี้ได้แก่ กันสาดประเภทผ้าใบ หรือกันสาดประเภทที่ทำจากวัสดุธรรมชาติประเภทต่าง ๆ
ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันสาดรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกันนะคะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก หน้าที่ของกันสาด
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
เรียบเรียงข้อมูลจาก http://kitmongkon.com/article?id=56361&lang=th