วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

internet ในบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในตอนที่แล้วของบล็อกบ้านแสนรัก เราได้นำทุกท่านไปทำความรู้จักกับ อินเตอร์เน็ตชนิดต่าง ๆ กันไปแล้วน่ะนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การจะเลือกใช้งานอินเตอร์เน็ตประเภทใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่น พื้นที่ที่จะใช้งานมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไหนรองรับอยู่ ประเภทของการใช้งานของเราที่บ้าน งบประมาณของการเลือกใช้งานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เขียนนั้น ปัจจุบันนี้ ระบบ อินเตอร์เน็ตที่บ้าน สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท หรือสองช่องทางใหญ่ ๆ ค่ะ นั่นก็คือ อินเตอร์เน็ตแบบที่สัญญาณต้องผ่านมาตามสาย และอินเตอร์เน็ตชนิดไร้สาย

ระบบอินเตอร์เน็ตแบบที่ต้องอาศัยสายนำสัญญาณนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตที่พบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ทำงานหรืออาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ค่ะ โดยมีผู้เปิดให้บริการหลายราย เช่น อินเตอร์เน็ตของทีโอที,3บีบี,ทรู เป็นต้น อินเตอร์เน็ตระบบที่ต้องอาศัยสายนำสัญญาณนี้มีข้อจำกัดก็คือ สถานที่ที่เราจะใช้งานต้องอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของเจ้าของสัญญาณค่ายต่าง ๆ ข้อดีคือมีความเร็วที่เสถียรกว่าอินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้าน และสามารถเปิดใช้งานนอกสถานที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ก็คืออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายค่ะ ซึ่งอินเตอร์เน็ตประเภทนี้ ก็มีให้เลือกใช้บริการมากมายหลายประเภทด้วยกัน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ wi-fi ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ hot spot ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ 3G เป็นต้น
การจะเลือกใช้ อินเตอร์เน็ต ประเภทใดนั้น ก่อนอื่นก็ต้องดูในเรื่องของพื้นที่ที่เราจะใช้บริการก่อนค่ะ หาก บ้าน ของเราอยู่ในพื้นที่มีการให้บริการของอินเตอร์เน็ตทั้งสองระบบ ก็เป็นเรื่องที่ง่าย โดยเราสามารถเปิดใช้บริการได้โดยไม่ยุ่งยากอะไรนัก แต่หากบ้านของเราไม่อยู่ในเขตการให้บริการในระบบอินเตอร์เน็ตตามสายนำสัญญาณ ก็อาจจะต้องเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายแทนน่ะนะคะภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต