วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลูกบิดประตูแบบมีล๊อค

ลูกบิดประตูแบบมีล็อก นั้น จะเป็น ลูกบิด ที่พบเห็นและใช้งานอยู่ทั่วไปในอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ค่ะ คุณสมบัติของลูกบิดชนิดนี้ ก็คือสามารถที่จะเป็นทั้งมือจับและกุญแจเพื่อปิดล็อกประตูได้ในตัว ซึ่งก็เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปน่ะนะคะ หากแต่จะมีใครทราบบ้างว่า แม้แต่ลูกบิดประตูแบบมีล้อกนั้น ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน

ลูกบิดประตูแบบมีล็อก จะแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดค่ะ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันให้เลือกใช้งานดังนี้

1. ลูกบิดประตูแบบ Entrance Lock แบบที่ 1

ลูกบิดชนิดนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของประเทศเราน่ะนะคะ  ลักษณะของลูกบิดก็คือ เมื่อกดล็อคประตูจากปุ่มล็อคด้านในแล้ว ก็สามารถปลอดล็อคโดยใช้กุญแจจากทางด้านนอกได้  หรือสามารถบิดลูกบิดด้านใน เพื่อปลดล็อคอัตโนมัติ ลูกบิดแบบที่ 1 นี้ ใช้สำหรับประตูทั่วไปค่ะ เช่น ประตูหน้าบ้าน ประตูห้องส่วนตัว ประตูห้องทำงาน เป็นต้น

2. ลูกบิดประตูแบบ Entrance Lock แบบที่ 2

ลูกบิดชนิดนี้จะมีความพิเศษที่ตรงสามารถล็อคการเปิดประตูได้ 2 ชั้นด้วยกันค่ะ คือลักษณะรูปร่างของตัวลูกบิดจะเหมือนแบบที่ 1 ยกเว้นที่ปุ่มจะมีตัวยื่นให้ไขปุ่มที่สามารถหมุนได้ ถ้ากดปุ่มอย่างเดียว จะมีการใช้งานเหมือนแบบที่1 ถ้ากดล็อคและหมุนด้วย การล็อคจะไม่คลายตัว แม้เมื่อหมุนลูกบิดภายในหรือใช้กุญแจ แต่จะเปิดประตูได้ เมื่อปิดประตู ประตูก็จะล็อคทุกครั้ง ใช้สำหรับประตูหน้าบ้านสำหรับคนขี้ลืม โดยเฉพาะประตูที่ควรล็อคตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันหากอยากใช้งานแบบล็อคชั้้นเดียวก็ยังสามารถใช้งานได้แบบลูกชิ้นชนิดแรก

3. ลูกบิดประตูแบบ Vestibule Lock

ลูกบิดชนิดนี้ต้องปลดล็อคด้วยกุญแจด้านนอก และล็อคด้วยกูญแจด้านในเท่านั้น แต่ลูกบิดด้านในสามารถบิดเปิดได้ตลอดเวลา

4. ลูกบิดสำหรับห้องเก็บของแบบที่ 1

จำเป็นต้องใช้กุญแจล็อกและปลดล็อคจากทั้งสองด้านของลูกบิด

5.  ลูกบิดสำหรับห้องเก็บของแบบที่ 2

ลูกบิดภายนอกจะล็อคตลอด เวลาเข้าห้องต้องใช้กุญแจเท่านั้น แต่ลูกบิดภายในหมุนเปิดออกได้ตลอดเวลา

6. ลูกบิดสำหรับห้องเรียน

ลูกบิดภายในหมุนเปิดออกได้ตลอดเวลาไม่มีปุ่มล็อค ลูกบิดด้านนอกล็อคและคลายล็อคด้วยกุญแจ

7. ลูกบิดสำหรับทางเดิน

ล็อคด้วยกุญแจที่ลูกบิดด้านหน้าหรือกดปุ่มที่ลูกบิดด้านใน ปลดล็อคด้วยกุญแจที่ลูกบิดด้านนอกหรือหมุนลูกบิดด้านในหรือปิดประตู การใช้งานคล้ายๆ Entrance lock แต่ต่างที่ เราสามารถล็อคด้วยกุญแจได้จากภายนอก

8. ลูกบิดประตูห้องพักในโรงแรม

ลูกบิดด้านนอกบิดเปิดไม่ได้ ต้องใช้กุญแจไขเข้าเท่านั้น เมื่อกดปุ่มล็อคด้านใน จะใช้กุญแจเปิดไม่ได้ ยกเว้นกุญแจฉุกเฉินพิเศษเท่านั้นจึงจะเปิดออก อันนี้เพื่อความปลอดภัยของคนที่เข้าพักในโรงแรมน่ะนะคะ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างลูกบิดชนิดผิวรมควันดำ กับลูกบิดชนิดผิวโลหะธรรมดากันค่ะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก ลูกบิดแบบไม่มีกุญแจล็อค

                                                                                              เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.rgbarchitects.com/