วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พื้นที่ใดสามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลได้จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้น กำหนดไว้ว่า การประกอบกิจการ น้ำบาดาล ซึ่งหมายถึง การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดค่ะ และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมายเสียก่อน

นั่นหมายถึง เราไม่สามารถ เจาะน้ำบาดาล ขึ้นมาใช้ได้ตามใจชอบถึงแม้เราจะเป็นเจ้าของที่ดิน หรือเป็นการเจาะในบริเวณบ้านของเราเองน่ะนะคะ

หากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ได้เสียทีเดียวค่ะ เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดให้บางพื้นที่ของบางจังหวัด สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ต้องเจาะลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ต้องเจาะลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 20 เมตร

กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตรัง ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี แพร่ พังงา พัทลุง ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ต้องเจาะลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 30 เมตร


โดยก่อนที่จะเจาะ จะต้องไปยื่นเรื่องกับ หน่วยงานและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลเสียก่อน

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูขั้นตอนการขอใช้ และการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณที่มา http://www.dgr.go.th/water/waterforlife2_1.htm