วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แต่งบ้านสวยด้วยกระเบื้องดินเผา

กระเบื้องดินเผา นั้นจัดเป็นกระเบื้องที่มีสีและผิวหน้าที่ให้ความรู้สึกอารมณ์แบบธรรมชาติ (Earth Tone) มากกว่ากระเบื้องเซรามิคโดยทั่วไปค่ะ ในสมัยก่อนนั้น มักนิยมนำกระเบื้องดินเผามาใช้ในการปูพื้น และเนื่องจากวิธีการผลิต กระเบื้องดินเผาในสมัยโบราณจึงมีแค่สีแดงอิฐหรือน้ำตาลแดงเข้มเท่านั้น


ภาพประกอบจาก http://www.thaitiles.com
ตัว กระเบื้องดินเผา เองมีการดูดซึมน้ำค่อนข้างมากน่ะนะคะ เนื่องจากกรรมวิธีการเผาและการเคลือบกระเบื้องดินเผาที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิก แต่ก็มีผู้นิยมนำกระเบื้องดินเผามา ใช้ปูพื้นในบริเวณส่วนระเบียงหรือเฉลียงพัก ผ่อน บริเวณบ้าน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกกลมกลืนไปกับบรรยากาศธรรมชาติ ได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิก ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาการผลิตกระเบื้องดินเผาให้ มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ทั้งกา่รเคลือบสีที่แตกต่างกัน ขนาดรูปร่าง และลวดลายที่มีให้เลือกใช้มากมาย  เช่น กระเบื้องดินเผาเคลือบแก้ว กระเบื้องดินเผาเคลือบสี แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบและความรู้สึกสวยงามเป็นธรรมชาติอันเป็นลักษณะดั้งเดิมของกระเบื้องดินเผาไว้ได้เป็นอย่างดีน่ะนะคะ

ภาพประกอบจาก http://www.class.co.th