วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่ม

การบำรุงรักษา เครื่องกรองน้ำ นั้น จะทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องกรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยรักษาความสะอาดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำของเราได้อีกด้วยนะคะ

วิธีการล้างเครื่องกรองน้ำ นั้น นอกจากจะดูแลภายนอกของเครื่องกรองน้ำให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกแล้ว การดูแลความสะอาดภายในก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักจะนำเสนอวิธีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำให้กับเพื่อน ๆ ทราบข้อมูลและวิธีกันนะคะ จะได้นำไปใช้กับเครื่องกรองน้ำในบ้านของเรากันได้บ้าง

อันดับแรกก็คือ การล้างสารกรองคาร์บอน ค่ะ

การล้างสารกรองคาร์บอนทำได้โดยการล้างย้อนกลับระบบ ( BACKWASHED) โดยการปิดลิ้นทางเข้าของน้ำที่ใช้กรองตามปกติ แล้วเปิดลิ้นทางเข้าของน้ำให้ผ่านเข้าทางด้านล่างของท่อบรรจุสารกรองคาร์บอน แล้วปล่อยน้ำที่ล้างย้อนกลับนี้ไหลทิ้งไป จนกระทั่งได้น้ำใส

สองก็คือ การล้างสารกรองเรซิ่น

โดยการล้างคืนสภาพสารเรซิ่น เมื่อเรซิลหมดอายุการใช้งาน จะสังเกตได้จากรสชาดของน้ำก่อนผ่านเครื่องกรอง และหลังผ่านเครื่องกรองมีรสคงเดิม ไม่จืดสนิท หรือโดยการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ชุดตรวจภาคสนาม หาค่าความกระด้างเปรียบเทียบก่อน-หลังกรอง แล้วพบว่าค่าความกระด้างของน้ำก่อนและหลังผ่านกรอง มีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือไม่ลดลงหลังผ่านเครื่องกรอง จะต้องทำการล้างคืนสภาพสารเรซิ่น โดยการใช้น้ำเกลือเข้มข้น 20 % ไหลผ่านสารกรองเรซิ่น แล้วแช่ทิ้งไว้ ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยให้น้ำผ่านเครื่องกรอง เพื่อไล่น้ำเกลือที่ตกค้างออกจากเครื่อง จนกระทั่งน้ำที่ผ่านเครื่องกรองมีรสจืด ไม่มีความเค็มตกค้าง

การล้างไส้กรองเซรามิก

เมื่อไส้กรองเซรามิกใช้กรองไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดการอุดตันน่ะนะคะ  ผู้ใช้จะต้องถอดไส้กรองเซรามิกออกมาทำความสะอาด โดยใช้ใยขัดสำหรับใช้ขัดเซรามิก หรือแปรงขนอ่อนๆขัดทำความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน จนไส้กรองสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกอุดตัน ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ในระบบกรองน้ำ ซึ่งทราบได้จากผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ อาจนำไส้กรองเซรามิกไปต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วจึงนำเข้าไปติดตั้งในเครื่องกรอง แล้วจึงใช้กรองน้ำดื่มตามปกติ

การทำความสะอาดหลอดอุลตร้าไวโอเลต

โดยปกติบริษัทผู้ขายจะออกแบบให้ทำความสะอาดหลอดอุลตร้าไวโอเลต โดยการดึงคันชัก เพื่อทำความสะอาดหลอดได้จากภายนอก และให้ทำการเปลี่ยนหลอดเมื่อครบชั่วโมงการใช้งาน หรือ เมื่อหลอดหมดอายุไม่สามารถผลิตแสงได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่ดี

จะเห็นได้ว่า เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่มระหว่างที่เราติดตั้งไว้ใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดี และสามารถกรองน้ำดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนก่อนที่จะซื้อหาเครื่องกรองน้ำมาใช้งานเลยค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผุ้ที่ใช้งานได้ดื่มน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายซื้อหามาใช้งานในบ้านของเรานั่นเองน่ะนะคะ

ข้อมูลจาก http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/water_analy.htm