วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เจาะบ่อบาดาล : รู้จักกับบ่อน้ำบาดาล

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

น้ำ นั้นถือเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมากน่ะนะคะ ในวันนึง ๆ เราต้องใช้น้ำในการใช้ชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ดังนั้นเมื่อเราจำเป็นต้องใช้น้ำ จึงต้องหาวิธีนำน้ำเข้ามาใน บ้าน ของเรา เพื่อให้การใช้งานนั้นเกิดความสะดวก

ปัจจุบันนี้น้ำที่เราใช้กันที่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำประปาค่ะ ซึ่งน้ำประปานี้ ก็ได้รับการส่งต่อมาตามท่อประปาที่ได้รับการวางเครือข่ายจากการประปาส่วนภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งกว่าจะส่งถึงมือเราได้นั้น น้ำได้ผ่านกระบวนการผลิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปูนขาว คลอรีน สารส้ม สารช่วยตกตะกอน ซึ่งทำให้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการนี้ มีความใสสะอาด เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

แต่จะเป็นเช่นไร ถ้าหากเราจำเป็นต้องใช้น้ำ แต่บ้านของเราไม่อยู่ในเส้นทางที่มีบริการท่อส่งน้ำประปาไปถึง

ทางเลือกของเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนก็คงจะเป็นในลักษณะเดียวกันค่ะ คือในเมื่อไม่อาจใช้น้ำประปาจากหน่วยงานของภาครัฐได้ ก็ต้องเสาะหาน้ำมาใช้เอง ซึ่งแน่นอนว่าน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่เราหาได้ใกล้ที่สุด ก็คงจะเป็นน้ำจาก บ่อบาดาล หรือที่เราเรียกว่า น้ำบาดาล นั่นเอง

ความหมายของบ่อบาดาล (Ground Water Well) ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ไว้ ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ค่ะ ในทางวิชาการไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ชั้นน้ำบาดาล ระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ แม้ว่าคำว่า บาดาล จะทำให้รู้สึกเหมือนต้องเป็นบ่อที่เจาะลงไปลึก ๆ แต่ก็ไม่กำหนดว่าลึกเท่าใด ดังนั้น บ่อน้ำบาดาล จึงหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปีนั่นเองนั่นเองนะคะ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูกรรมวิธีและเส้นทางที่จะได้นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในบ้านเรือนของเรากันต่อค่ะ

กลับมาติดตามบล้อกบ้านแสนรักได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ :)
ขอบคุณที่มา http://www.dgr.go.th/water/waterforlife2_1.htm