วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความสำคัญของลูกบิดประตู (Door knob)

ลูกบิดประตู นั้น จัดว่าเป็นสิ่งที่มักจะพบเห็นควบคู่อยู่กับประตูเสมอน่ะนะคะ ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันนี้ มีความนิยมใช้ลูกบิดประตูแทนการใช้กลอนแบบสมัยก่อนกันมากขึ้น เนื่องจากนอกจากลูกบิืดประตู จะทำหน้าที่ปิดล็อก มิให้บุคคลภายนอกเข้าหรือออกจากห้อง,บ้านของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วแล้ว ยังทำหน้าที่เสมือนมือจับประตูแทนอีกหน้าที่หนึ่งด้วย

จากข่าวที่เราได้พบเห็น บ่อยครั้งที่โจรผู้ร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านได้โดยการงัดประตูค่ะ เนื่องจากประตูมีการปิดล็อกของลูกบิดประตูที่ไม่แน่นหนาทำให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายสามารถงัดแงะเข้าไปได้โดยง่าย สร้างความ เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านอยู่เนืองๆ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ การปิดล็อกประตูที่เหมาะสมและมีคุณภาพจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้านได้มากขึ้นด้วยน่ะนะคะ

ปัจจุบันนี้มีบริษัทและโรงงานที่ได้ผลิตลูกบิดประตูหลายรูปแบบออกมาให้เราเลือกใช้ค่ะ ซึ่งนอกจากเราจะสามารถเลือกรูปแบบของลูกบิดที่มีดีไซด์สวยงามตามพึงใจแล้ว ก็คงต้องพิจารณาถึงเรื่องของความคงทน แข็งแรง ปลอดภัยด้วย

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูประเภทของลูกบิดประตูที่ควรจะเลือกใช้กับห้องต่างๆ ภายในบ้านด้วยกันนะคะ :)