วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประเภทของลูกบิดประตู door knobลูกบิดประตู ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่นิยมใช้ติดตั้งกับ บานประตู ทั่วไปมากที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านหรือสำนักงาน ประตูที่ปิดเข้า-ออกห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน,ภายในอาคาร หรือประตูที่เปิดออกภายนอก เนื่องจากลูกบิดประตูเป็น อุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง ให้ความสะดวก สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งมือจับและที่ล็อกประตูไปด้วยในตัว ซึ่งในปัจจุบันนี้ ลูกบิดประตู ก็มีการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ ความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งาน และพัฒนาความแข็งแรงปลอดภัยควบคู่ไปกันด้วยน่ะนะคะ

แต่การจะเลือกใช้ ลูกบิด นั้น นอกจากจะเลือกที่รูปลักษณ์ที่ถูกใจเพื่อให้ได้ลูกบิดที่สามารถเข้ากันกับประตูแบบต่าง ๆ ในบ้านเราแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และวัตถุประสงค์ในการใช้ลูกบิดเพื่อติดบานประตูในที่ต่าง ๆ กันด้วย ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรัก จึงจะมาแนะนำประเภทของลูกบิดประตูที่เราควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับห้องต่างๆ ภายในบ้านของเรากันค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว ลูกบิดประตู แบบทั่วไปที่ใช้กับบ้าน จะออกแบบให้ล็อกจากภายในค่ะ ปุ่มล็อกจะเป็นเป็นระบบกดปุ่ม และสามารถ เปิดล็อกจากภายในได้โดยสะดวกเพียงการหมุนลูกบิดเท่านั้น ในขณะที่การล็อกหรือเปิดล็อกจากภายนอก ก็ต้องใช้ระบบกุญแจไข

ลูกบิดประตูที่ใช้สำหรับห้องสต็อก จะออกแบบให้คนที่อยู่ภายในห้องสามารถเปิดออกมาจากห้องได้ตลอดเวลาค่ะ ส่วนคนที่อยู่ด้านนอกห้องก็จำเป็นต้องใช้ระบบกุญแจไขเท่านั้นจึงจะเข้าได้ (เมื่อปิดประตูห้องจะล็อกตลอดเวลา) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตน่ะนะคะ

ประเภทที่สามก็คือลูกบิดประตูที่ใช้สำหรับห้องที่เป็นทางผ่านตลอดเวลา ลูกบิดชนิดนี้จะออกแบบให้ไม่มีระบบล็อกเลย ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและคล่องตัว การเปิดประตูสามารถทำได้จากทั้งสองด้านโดยเพียงแต่หมุนลูกบิดเท่านั้น

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก ความสำคัญของลูกบิดประตู