วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ห้องน้ำสไตล์โบฮีเมียน (Bathroom style Bohemian)

อาจจะพูดได้ว่า ห้องน้ำสไตล์โบฮีเมียน นั้น เป็น ห้องน้ำ ที่มีการผสมผสานกันระหว่าง สีสันและการเลือกใช้สิ่งของประดับประดาที่ค่อนข้างจะเป็นของที่มีอายุการใช้งานเก่าแก่ รวมไปถึงการประยุกต์ของโบราณหรือเครื่องใช้ที่มีการทำขึ้นเพื่อเลียนแบบความโบราณของวัสดุและเครื่องเรือนที่มีอายุยาวนานหลายสิบหลายร้อยปีมาใช้ในการตกแต่งก็ว่าได้ค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วห้องน้ำสไตล์โบฮีเมียน จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ก้ำกึ่งกันระหว่างความสวยงาม,ความดิบเก่า แต่ก็ยังไม่วายที่จะผสมผสานความอ่อนหวานของงานศิลป์ รูปแบบของห้องน้ำสไตล์นี้ จึงมักจะเป็นรูปแบบผสมผสาน ที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวที่เต็มไปด้วยอิสระเสรีในชีวิต โดยไม่ต้องคำนึงถึงกรอบ หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตาเท่าการตกแต่งห้องน้ำสไตล์อื่น ๆ นัก หากแต่ในการตกแต่งกลับแฝงไว้ด้วยความสวยงามสะดุดตา อย่างน่าชม