วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยการประกันภัยบ้านของเรา

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2555 ได้เกิดเหตุการ์ที่ทำให้คนไทยต้องพบเจอกับภาวะอกสั่นขวัญแขวนกันอีกรอบนึงน่ะนะคะ เมื่อประเทศไทยต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือแผ่นดินไหว ซึ่งคงนับว่าเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติที่เราไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน

แต่ถึงแม้ว่าเราไม่อาจจะคาดเดาได้ถึงภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อุทกภัย ที่ส่งผลเสียหายในวงกว้างอย่างเช่นในปีที่ผ่านมา หรือภัยอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว เราก็ยังสามารถที่จะเยียวยาความสูญเสียนั้นได้ด้วยการทำ ประกันภัย ไว้ล่วงหน้าได้เช่นกันน่ะนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าในหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ บ้านแสนรักก็จะได้นำเอาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำ ประกันภัยบ้าน ของเรา ให้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้มากที่สุด

ก่อนที่จะไปรู้จักกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่อาจจะทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา และประเภทของการประกันภัยที่บริษัทประกันภัยสามารถครอบคลุมดูแลได้ เรามาทำความรู้จักกับความหมายของการประกันภัยด้วยกันก่อนค่ะ

ความหมายของการประกันภัย

การประกันภัย ก็คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้น่ะนะคะ

การประกันภัย (Insurance) นั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบสามส่วนด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ

1. ผู้รับประกัน (Insurer) ในที่นี้หมายถึง บริษัทผู้รับประกันภัย
2. ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder)
3. ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

จุดประสงค์ของการทำประกันภัยนั้น แท้จริงก็เพื่อแบ่งเบาความเสี่ยง จากภัยต่ืาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกันภัยได้นั่นเองค่ะ ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูประเภทของการประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบ้านของเราด้วยกันนะคะเรียบเรียงข้อมูลจาก วิกิพีเดีย