วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ประเภทของการประกันภัย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ก่อนที่จะไปดูการ ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับ บ้าน ของเรา เราจะมาทำความรู้จักกับการประกันภัยต่าง ๆ ที่ให้ัความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรากันก่อนนะคะ ว่ามีแบบใดบ้าง

การประกันภัยแบบมาตรฐานนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันดังนี้ค่ะ

1. การประกันชีวิต (Life Insurance)

การประกันชีวิต หมายรวมถึง การประกันต่อความสูญเสีย เสียหายอันจะเกิดแก่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล โดยสัญญาจักชดเชยเมื่อมีการเสียชีวิต โดยอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ (Accident and dismemberment), การประกันกรณีทุพพลภาพ (Total Disability) , หรือ การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

2. การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)

การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทค่ะ นั่นก็คือการประกันอัคคีภัย (Fire Insurance), การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance), การประกันทางทะเล (Marine Insurance), และ การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดของการประกันภัยบ้านของเรากันต่อนะคะ ขอบคุณเพื่อน ๆ บล้อกทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ :)


เรียบเรียงข้อมูลจากวิกิพีเดีย