วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

การประกันภัยบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อตอนที่แล้วบล้อก บ้านแสนรัก ได้นำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่รัก บ้าน และต้องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนลดความเสี่ยงจากความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากอุบัติภัยชนิดต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดกันไปคร่าว ๆ แล้วน่ะนะคะ

ในตอนนี้ของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคนรักบ้าน นั่นก็คือ การ ประกันภัยบ้าน ของเรานั่นเองค่ะ

ปัจจุบันนี้มีบริษัทหรือตัวแทนในการรับประกันภัยบ้านอยู่หลายที่ ซึ่งแต่ละที่นั่นก็จะมีรายละเอียดในสัญญาการคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันแตกต่างกันไป สำหรับผู้เอาประกันภัยแล้วการซื้อประกันภัยบ้านควรครอบคลุม 3 สิ่งต่อไปนี้น่ะนะคะ นั่นก็คือคือ ตัวบ้านหรืออาคารที่คุณพักอาศัย ทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ และบุคคลที่ 3

1. การประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านของเรา

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ประกันภัยบ้านทุกที่จะต้องมีให้ผู้เอาประกันภัยค่ะ อาทิเช่น ประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุวินาศัย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ เป็นต้น

2. การประกันความสูญเสียทรัพย์สินภายในบ้าน

การประกันภัยบ้านสามารถจะช่วยชดเชยการสูญเสียทรัพย์สินของเราเมื่อเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ กับบ้านของเราได้ อาทิเช่นเฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้า ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีรายละเอียดของขอบเขตการคุ้มครองแตกต่างกัดนไปน่ะนะคะ

3. การประกันภัยที่จะช่วยคุ้มครองบุคคลที่ 3

หมายถึงการประกันภัยที่จะช่วยปกป้องตัวเราเองและคนในครอบครัว รวมไปถึงบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบ้านของเรา ซึ่งในข้อนี้รายละเอียดปลีกย่อยของการให้ความคุ้มครองก็แตกต่างกันตามแต่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะกำหนด เช่น หลายบริษัทจะไม่คุ้มครองทรัพย์สินประเภท อัญมณี แบบพิมพ์ ธนบัตร ภาพเขียน ยานพาหนะ ต้นไม้ เป็นต้น