วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

"สิทธิเก็บกิน" อีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นคนต่างชาติ

สวัสดีค่ะ เพื่ีอน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก เราได้อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่ คนต่างชาติ นั้นจะสามารถ ซื้อบ้านและที่ดิน ซึ่งถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายไทยในหลายต่อหลายข้อกันไปแล้วน่ะนะคะ

และด้วยกฎหมายที่ระบุห้ามมิให้คนต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แม้ืว่าจะมีคู่สมรสเป็นชาวไทย ก็ยังคงต้องให้สิทธิในการครอบครองเป็นของสามีัหรือภรรยาไทยเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น (ไม่ถือว่าเป็นสินสมรส) ทำให้คนต่างชาติซึ่งต้องการมาลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างจะมีความวิตกกังวล เมื่อต้องนำเงินมาซื้อบ้านและที่ดินไว้อยู่อาศัยในประเทศไทยอยู่ไม่ใช่น้อย

เหตุที่บล้อกบ้านแสนรักกล่าวเช่นนี้ ก็เนื่องมาจากหากเกิดปัญหาการหย่าร้างระหว่างชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวไทย ผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่จะได้รับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน ก็คือคู่สมรสชาวไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะ แม้ว่าชาวต่างชาติผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินทองที่นำมาซื้อ แต่เนื่องจากในวันรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ทำการเซ็นหนังสือรับรองร่วมกันไปแล้ว ว่าเงินที่นำมาซื้อบ้านหรือที่ดินทั้งหมดนั้น เป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ใช่สินสมรส จึงมีผลให้การครอบครองกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน ต้องตกเป็นของคู่สมรสชาวไทยไปโดยปริยาย

แต่ถึงแม้ว่าข้อกฎหมายจะบ่งชี้ให้สิทธิในการครอบครองบ้านและที่ดินที่ซื้อให้เป็นของคู่สมรสไทย ก็ไม่ได้หมายความว่า คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์ในบ้านและที่ดินที่ทำการซื้อเสียทีเดียวนะคะ ยังมีวิธีปฏิบัติอีกประการหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อบ้านและที่ดินเพื่ออยู่อาศัยกับคู่สมรสชาวไทย ได้รับประโยชน์เช่นกัน นั่นก็คือ เมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ก็ให้ชาวต่างชาติและคู่สมรส เซ็นสัญญาที่ชื่อว่า "USUFRUCT" หรือเรียกว่า หนังสือ "สิทธิเก็บกิน"ที่กรมที่ดินเลย ซื่งสัญญานี้เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์สามีหรือภรรยาชาวต่างชาติของคนไทย มีสิทธิ์ที่จะใช้ที่ดินหรือจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ที่ดินได้  โดยสัญญานี้จะมีผลได้จากหนึ่งปีไปถึงตลอดชีวิต และค่าเช่าจะคิดจากศูนย์บาทหรือเท่าไรก็ย่อมได้

อนึ่งสัญญา "สิทธิเก็บกิน" นี้ ในกรณีที่คู่สมรสชาวไทยเสียชีวิตไปก่อนคู่สมรสชาวต่างชาติที่ทำสัญญาร่วมกัน  ผู้ที่ได้รับมรดกที่ดินนี้จากคู่สมรสชาวไทย ก็ต้องรักษาสัญญานี้ต่อไปค่ะ  โดยเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินจะสลักหลังโฉนด ว่าคู่สมรสชาวต่างชาติผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิเก็บกิน และจะไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะที่เปลี่ยนแปลงก่อนหมดสัญญาได้ ถ้าชาวต่างชาติที่มีชื่ออยู่ในหนังสือสัญญาไม่เซ็นยินยอม  ค่าธรรมเนียมในการจด "สิทธิเก็บกิน" จะอยู่ที่ 55 บาทเท่านั้นเองน่ะนะคะ แถมยังส่งผลดีอีกประการหนึ่ง ก็คือในกรณีที่ซื้อที่ดินไว้ก่อน ถ้าคิดจะปลูกบ้านในที่ดินนี้  คู่สมรสที่เป็นชาวไทย ก็จะสามารถนำชื่อสามีหรือภรรยาชาวต่างชาติมาเข้าในทะเบียนบ้านได้เลย  นอกจากนี้หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว ชาวต่างชาติผู้นั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขอใบขับขี่ของไทยได้ดัวยค่ะ :)