วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เหตุใดจึงต้องเว้นระยะส่วนที่ก่อสร้างหรือต่อเติมจากที่ดินข้างเคียง

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในตอนที่แล้วของบล้อก บ้านแสนรัก เราได้เกริ่นนำไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วน่ะนะคะ ว่าการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารบ้านเรือน ของเรานั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ใช้สอยในส่วนที่ทำการก่อสร้างต่อเติมแ้ล้ว ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่จะทำการสร้างหรือต่อเติมด้วย อาทิเช่น หากต่อเติมอาคารสูง 3 เมตรและมีช่องเปิด ก็ต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร หากต่อเติมอาคารสูง 2 เมตรและมีช่องเปิด ก็ต้องเว้นระยะจากที่ดินข้างเคียง 2 เมตร และหากต่อเติมอาคารสูง 2 เมตรโดยมีช่องเปิด ก็ต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่ต่ำกว่า 1-1.5 เมตร

หลาย ๆ ท่านคงนึกสงสัย ว่าเหตุใดกฎหมายจึงกำหนดเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่ที่ดินที่เราทำการก่อสร้างก็เป็นที่ดินของเราเอง ไม่ได้ไปรุกล้ำที่ดินของผู้อื่น คำตอบก็คือ การกำหนดให้มีการเว้นระยะที่ดิน ก็เพื่อเหตุผลทางด้านสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันการลุกลามหากเกิดเหตุไฟไหม้จากอาคารข้างเคียง รวมไปถึงกระบวนการต่อเติมอาคารบ้านเรือนนั้น อาจส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงของผู้อื่นได้นั่นเองค่ะ

เมื่อการต่อเติมบ้านของเราเอง อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและต่ออาคารบ้านเรือนข้างเคียงได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การต่อเติมอาคารบ้านเรือนจึงต้องทำการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเสียก่อนน่ะนะคะ ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจึงจะมาดูกันค่ะ ว่าก่อนการต่อเติมอาคารบ้านเรือนของเรา จะมีขั้นตอนและต้องใช้หลักฐานในการยื่นขอนุญาตอย่างไรบ้าง

ขอบคุณเพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาค่ะ :)