วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ต่อเติมบ้านอย่างไร ไม่ผิดกฎหมายต่อเติมดัดแปลงอาคาร

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

การ ต่อเติมอาคาร บ้านเรือนโดยมิได้รับอนุญาตนั้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับน่ะนะีคะ ดังนั้นก่อนจะทำการดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านของเรา ก็ควรดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน

แต่อย่างไรล่ะ ถึงจะเรียกว่าต่อเติมดัดแปลงอาคาร การแต่งเสริมเพิ่มแต่งส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้านเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ จะถือว่าเป็นการดัดแปลงต่อเติมอาคารด้วยหรือไม่ ก่อนอื่นเรามาดูข้อกำหนดในส่วนนี้กันก่อนค่ะ

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 การต่อเติมดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร นั่นก็คือ

1. การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หมายถึง หากเราทำการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร อันเนื่องมาจากความชำรุดเสียหายโดยใช้วัสดุจำนวน และชนิดเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชนิดและขนาดของวัสดุ ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการต่อเติมดัดแปลงอาคารน่ะนะคะ แต่หากส่วนที่ทำการซ่อมแซมนี้เป็นโครงสร้างที่เ็ป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างรูปพรรณ ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร แม้จะใช้ัวัสดุที่มีขนาดและจำนวนเท่ากันกับของเดิม ก็ต้องยื่นขออนุญาตเสียก่อนค่ีะ

2. การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิมหรือวัสดุชนิดอื่น และไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ เช่น พื้นและผนัง เป็นต้น เช่น หากเราอยากเปลี่ยนพื้นไม้เป็นพื้นกระเบื้องก็ต้องดูว่าน้ำหนักเกินกว่าเดิมร้อยละ 10 หรือไม่ (ข้อนี้ต้องพึ่งพาวิศวกรคำนวนให้) หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ก็ต้องยื่นขออนุญาตเสียก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับโครงสร้างอาคารซึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ

3. การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในบ้านที่ไม่ก่อให้เกิดน้ำหนักเพิ่มแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนลายกระเบื้อง ฝ้า เพดาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักเดิมอยู่แล้ว จึงไม่ผิดกฎหมายและไม่จำเป็นต้องยื่้นขออนุญาต

4. การลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน ซึ่งไม่กระทบต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างแต่อย่างใด

5. การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน เช่น การทำหลังคาคลุมดาดฟ้าไม่เกิน 5 ตารางเมตร ที่มีน้ำหนักไม่เพิ่มจากเดิมร้อยละ 10 ก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแต่อย่างใดน่ะนะคะ

จะเห็นได้ว่าหากมีการต่อเติมอาคารเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคาร โดยมีน้ำหนักที่เพิ่มเติมจากของเดิมไม่เกินร้อยละ 10 ก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น แต่หากการปรับปรุงอาคารบ้านเรือนข้อใดที่ส่งผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร ก็ต้องทำการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักนั่นเองน่ะนะคะข้อมูลจาก http://www.pantown.com/board.php?id=24479&area=3&name=board3&topic=4&action=view