วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการขอกู้ซื้อ,สร้างบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

สำหรับคนที่คิดอยากจะมีบ้านสักหลังนึง เรื่องของงบประมาณด้านการเงิน เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงน่ะนะคะ และแม้ว่าคนเราทุกคนจะมีความปราถนาที่จะมีบ้านอบอุ่นอย่างที่ใจตัวเองอยากมี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสมหวัง เพราะฐานะทางการเงินและงบประมาณในการสร้างหรือซื้อ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำได้

การขอกู้เงินจากแหล่งสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อมาสร้าง หรือมาซื้อบ้านนั้น จัดเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนทางหนึ่งค่ะ แต่จะมีขั้นตอนการขอกู้ซื้อ หรือกู้สร้างบ้าน อย่างไรบ้างนั้น วันนี้บล้อกบ้านแสนรักได้นำเอาสาระเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ มาฝากกัน เรามาดูขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะ

กู้เงินซื้อบ้าน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขั้นตอนแรกของการขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน เราสามารถเริ่มได้จากการติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเคหะของธนาคารค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ พร้อมทั้งนำหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมไปมีดังนี้ค่ะ

1. แบบบ้าน
2. สัญญาว่าจ้างระหว่างเรากับผู้รับเหมา
3. ใบรายการวัสดุพร้อมประเมินราคาจากผู้รับเหมา
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง
5. โฉนดที่ดิน 
6. หากว่าโฉนดของที่ดินที่จะปลูกสร้างไม่ใช่ชื่อเราเป็นเจ้าของ ต้องให้เขาทำหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างได้ (ถึงแม้ว่าจะนามสกุลเดียวกันก็ตาม)โดยแบบฟอร์มที่สำนักงานที่ดินเขตก็มีให้ หรือ จะทำขึ้นมาเองก็ได้ค่ะ โดยขั้นตอนนี้จะต้องไปยื่นพร้อมกับหลักฐานตอนขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งหลักฐานเพิ่มเติมก็จะมี
6.1 หนังสือยินยอม
6.2 สำเนาประชาชน ทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนดผู้ยินยอม)

และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกันที่จะนำไปใช้ในการขอกู้ด้วย

หลังจากนั้นเมื่อยื่นกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกัน โดยทั่วไปก็จะใช้แวลาประมาณ 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินน่ะนะคะ

ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะทำการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของผู้กู้รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ และจะแจ้งผลการขอกู้ให้ผู้กู้ทราบ โดยปกติทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

เมื่อได้รับอนุมัติกู้แล้ว ผู้กู้ก็จะต้องลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองบ้านที่เราจะซื้อที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ซึ่งก็คือเรา ผู้ขายบ้านให้เรา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่ ทั้งนี้เราจะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ไปด้วยนะคะ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิมธิ์ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้ขายค่ะ   และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ต่อไปก็จจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดให้แก่ทางสถาบันการเงินที่เราไปกู้มาทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาน่ะนะคะ