วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คิดจะต่อเติมบ้านควรคำนึง/ระวังเรื่องใดบ้าง

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ตัดสินใจจะทำการ ต่อเติมดัดแปลงบ้าน ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดความสวยงาม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือเพิ่มเติมเนื้อที่จำเป็นต่อการใช้งานก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณในกระเป๋า หรือเนื้อที่ที่จะทำการต่อเติมปลูกสร้าง ก็ยังจะต้องคิดให้ถ้วนถี่ถึงผลกระทบด้านอื่น ที่อาจจะตามมาเมื่อเราลงมือต่อเติมบ้านแล้วด้วยน่ะนะคะ แต่ผลกระทบที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้าง ลองมาจำแนกดูกันคร่าว ๆ ดังนี้ค่ะ

1. ผลกระทบต่อรูปลักษณ์ของตัวบ้าน เนื่องจากส่วนที่ต่อเติมขึ้นใหม่นั้นย่อมมีผลต่อรูปแบบของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงาม หรือด้านประโยชน์ใช้สอย ควรวางแผนก่อนการต่อเติมทุกครั้ง ว่าส่วนที่ทำการต่อเติมดัดแปลงนั้น จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างไร เช่น เป็นส่วนที่รับแดดหรือไม่ ต่อเติมแล้วจะได้รับแสงสว่างมากน้อยแค่ไหน ทิศทางที่ต่อเติมเป็นทิศที่มักจะมีฝนสาดในช่วงฤดูฝนหรือไม่ เป็นต้น

2. การต่อเติมตัวบ้านนั้น มักจะส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวบ้านด้วยเช่นกัน ก่อนทำการต่อเติมบ้าน ควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาเมื่อทำการต่อเติม เช่น วางแผนเพื่อรับมือกับการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของส่วนที่เป็นบ้านเก่าและส่วนที่ทำการต่อเติม ระมัดระวังความบกพร่องของงานระบบที่อาจจะไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟ ท่อระบายน้ำ รอยรั่วซึมระหว่างตัวบ้านเดิมกับส่วนที่ต่อเติมใหม่ เป็นต้น

ดังนั้น แม้ว่างานต่อเติมจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ใช้เวลาไม่นานในการลงมือทำ แต่ก็ควรวางแผนควบคุมงานให้ละเอียดรอบคอบนะคะ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในบ้านและการใช้งานส่วนที่ทำการต่อเติมนั้น ราบรื่นและยังประโยชน์ให้แก่เราได้เต็มที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะ :)