วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิธีจัดสวนน้ำในบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อเราพูดถึง วิธีการจัดสวนน้ำ องค์ประกอบแรกที่นับเป็นประธานในการจัดสวน และต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับต้น ๆ ก็น่าจะเป็นการจัดให้มีแหล่งเก็บกักน้ำ เช่น บ่อน้ำ สระน้ำ อ่างน้ำ ทั้งที่ขุดเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และแบบที่สร้างขึ้นมาด้วยวัสดุประเภทอิฐและปูนน่ะนะคะ

รูปทรงของบ่อและสระใน สวนน้ำ นั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวค่ะ ในสวนน้ำแบบตะวันตกส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดทำรูปทรงของสระหรือบ่อเป็นรูปเรขาคณิต คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ ในขณะที่รูปทรงของบ่อแบบอื่น ๆ ก็คือรูปทรงของบ่อชนิดอิสระ เลียนแบบรูปทรงธรรมชาติ มีการนำเส้นโค้งเว้ามาใช้ในการจัดทำ เช่นเดียวกับสวนทางตะวันออก

นอกจากการจัดให้มีแหล่งน้ำแล้ว หิน ก็เป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในสวนน้ำเช่นกันค่ะ การเลือกชนิดของหิน ควรเป็นหินที่มีลักษณะสวยงาม รูปทรงเว้าแหว่ง กลม หรือขนาดและชนิดที่ต้องการ การจัดวางตำแหน่งหินในสวนน้ำนั้น ควรวางหินให้โผล่เหนือผิวน้ำขึ้นมาราวครึ่งหนึ่งของก้อน โดยวางได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง และไม่ควรวางหินกลุ่มหนึ่งในลักษณะที่ซ้ำ ๆ กัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความแตกต่างน่าสนใจของกลุ่มหิน

สำหรับพืชพรรณที่นำมาปลูกในสวนน้ำ ก็ควรเลือกพืชพันธุ์ที่สามารถขึ้นอยู่ในน้ำได้ดีค่ะ เช่น ต้นกก ผักตบชวา บัวชนิดต่าง ๆ คร้าน้ำ และตกแต่งขอบบ่อด้วยเฟิร์นชนิดต่าง ๆ หรือพืชที่ชอบความชื้น

หัวใจหลักของสวนน้ำก็คือ การจัดให้ "น้ำ" มีความโดดเด่นกว่าส่วนอื่น ๆ ของสวนค่ะ ดังนั้น เราจึงสามารถเพิ่มน้ำตก น้ำล้น เข้าไปได้เช่นกัน

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูชนิดของพรรณไม้น้ำที่เหมาะที่จะนำมาปลูกไว้ในสวนน้ำของเรากันนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก สวนน้ำในบ้าน