วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พรรณไม้น้ำ


สำหรับพรรณไม้ที่นิยมนำมาปลูกไว้ใน สวนน้ำ นั้น มักจะเป็นพืชและพรรณไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำโดยอาจจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด หรือพืชที่มีบางส่วนโผล่ขึ้นมาอยุ่เหนือผืนน้ำ รวมไปถึงพืชที่ชอบขึ้นอยู่ในที่น้ำท่วมขัง หรือดินที่มีความชื้นแฉะมากเป็นพิเศษ เช่น ขึ้นอยู่ริมฝั่งน้ำ เป็นต้น

ปัจจุบันเมื่อมีการจัด สวน น้ำ เพื่อความสดชื่นรื่นรมณ์ภายในบริเวณบ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีผู้นิยมนำไม้น้ำชนิดต่าง ๆ มาทำการปลูก ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามให้กับสวนน้ำเอง และช่วยทำให้ระบบนิเวศน์ของสระน้ำหรือบ่อน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถจำแนก พรรณไม้น้ำ ตามลักษณะและรูปแบบการเจริญเติบโตตามแหล่งธรรมชาติได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกันค่ะ เราลองมาดูลักษณะของพรรณไม้น้ำแต่ละกลุ่มกันดังนี้นะคะ

พรรณไม้น้ำชนิดแรกนั้น ก็คือพรรณ์ไม้ชนิด ไม้ลอยน้ำ (Floting Plants) ค่ะ  พรรณไม้ชนิดนี้สามารถเติบโตได้ในน้ำและลอยตัวอยู่ได้บนผิวน้ำ ตัวอย่างเช่น จอก แหน กระจับ ผักตบชวา ผักตบไทย จอกหนู แหนแดง ผักบุ้ง ผักแว่น เป็นต้น

พรรณไม้น้ำชนิดที่สอง ก็คือ ไม้ใต้น้ำ (Submerged Plants) น่ะนะคะ การเจริญเติบโตทั้งหมดของไม้น้ำชนิดนี้จะอยู่ใต้น้ำทั้งสิ้น เช่น สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายเส้นด้าย ดีปลีน้ำ สันตะวาใบข้าว สันตะวาใบเดียว สันตะวาใบพาย เป็นต้น

พรรณ์ไม้น้ำอีกชนิดหนึ่ง ก็คือพรรณไม้ที่โผล่เหนือน้ำ (Emerged Plants) เป็นไม้น้ำที่มีการเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำบางส่วน รากเจริญเติบโตอยู่ในดินใต้น้ำ ใบและดอกชูสูงขึ้นเหนือน้ำ เช่น บัวต่างๆ กกบางชนิด ผักตับเต่า แว่นแก้ว โสนเทียนนา บัวบา บัวสาย กระจับญี่ปุ่น สาหร่ายญี่ปุ่น อะเมซอน ผักปอด เป็นต้น

ชนิดสุดท้ายของพรรณไม้น้ำที่สามารถจำแนกได้ตามลักษณะรูปร่างและการเจริญเติบโต นั่นก็คือไม้ริมน้ำ (Marginal Plants) ค่ะ ไม้ริมน้ำก็คือไม้น้ำที่เจริญเติบโตตามริมตลิ่ง ชายน้ำ ริมคลอง หนองน้ำที่มีน้ำท่วมขังตื้น ๆ น่ะนะคะ เช่น จิกน้ำ พลับพลึง หมากแดง มะพร้าว หนวดปลาหมึก ไทรย้อย ใบทู่ พุทธรักษา เตยหอม บัวบก เป็นต้น แต่ถ้าน้ำท่วมต้นมาก ไม้ริมน้ำบางชนิดก็ไม่สามารถที่เจริญเติบโตได้เช่นกันค่ะอ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก http://bicycle2011.com/