วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อแตกต่างของเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่น

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เครื่องทำน้ำร้อน และ เครื่องทำน้ำอุ่น นั้น แม้ว่าเราหลาย ๆ คนจะเคยเรียกสลับกันด้วยความเคยชิน โดยคิดว่าเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ให้ความร้อนในลักษณะเดียวกัน ความหมายเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วแตกต่างกันทั้งในด้านการทำงานและวิธีใช้งานเลยน่ะนะคะ

ความแตกต่างของเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือเรื่องของ อุณหภูมิน้ำนั่นเองค่ะ เครื่องทำน้ำร้อนนั้นจะมีการทำอุณหภูมิน้ำที่สูงและร้อนสมชื่อ ในขณะเดียวกัน เครื่องทำน้ำอุ่น ก็มทีการทำอุณหภูมิของน้ำที่ต่ำกว่า น้ำที่ได้จึงมีความร้อนที่น้อยกว่า

สำหรับการใช้งานนั้น เครื่องทำน้ำร้อนจะทำความร้อนให้แก่น้ำแล้วเก็บเอาไว้ที่กระบอกน้ำภายในเครื่องนั้น เมื่อต้องการใช้น้ำก็จะมีการเปิดเอาน้ำร้อนดังกล่าวมาผสมกับน้ำที่มีอุณหภูมิปกติ เพื่อให้ได้อุณหภูมิของน้ำตามที่เราต้องการ กล่าวคือ ต้องมีก๊อกทั้งร้อนและเย็นเพื่อเปิดน้ำผสมกันเสมอ เพื่อให้ได้น้ำที่มีความร้อนหรืออุ่นแบบพอดีสำหรับการใช้งานน่ะนะคะ

ส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นนั้น จะเป็นการทำความร้อนให้กับน้ำโดยใช้ขดลวดทำความร้อนซึ่งอยู่ในเครื่องค่ะ เมื่อเปิดให้น้ำไหลผ่านขดลวด อุณหภูมิน้ำก็จะสูงขึ้นและไหลผ่านก๊อกออกมาเลย ไม่มีการกักเก็บเอาไว้ภายในเครื่องแต่อย่างใด น้ำจึงมีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก เพราะไม่ต้องเก็บความร้อนสะสมเพิ่ม และไม่จำเป็นต้องติดตั้งก๊อกน้ำถึง 2 ก๊อก เพื่อผสมน้ำให้ได้อุณหภูมิตามต้องการเหมือนเครื่องทำน้ำร้อนแต่อย่างใด

ข้อควรระวังในการเลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่นก็คือ เราไม่ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนเอาไว้ในห้องน้ำที่มีเด็กและผู้สูงอายุใช้งานนะคะ เนื่องจากเด็กและผู้สูงอายุอาจเปิดก๊อกผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นผิดพลาด โดยอาจเปิดเฉพาะก๊อกน้ำร้อนทำให้เกิดอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกขึ้นได้ หรือหากกำลังอาบน้ำฝักบัวอยู่แล้วเผลอไปเปิดเฉพาัะก๊อกน้ำร้อน ก็อาจทำให้หนีจากแนวกระแสน้ำร้อนไม่ทัน ดังนั้น หากบ้านไหนมีเด็กและผู้สูงวัยอยู่ในบ้าน ก็ควรเลือกที่จะติดตั้งเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นจะดีกว่าค่ะ :)