วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ต้นไม้บนดาดฟ้า : กลุ่มไม้ใบประดับ-สับปะรดสี

สับปะรดสี นั้น เป็นพืชในตระกูล Bromeliaceae ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาค่ะ ไม้ชนิดนี้อยู่ในวงศ์สับปะรดที่มีมากมายหลายชนิด และแต่ละชนิดก็ล้วนมีรูปทรงที่สวยงามแปลกตาและสีสรรที่สวยน่ามองน่ะนะคะ

สายพันธ์หลักๆ ของ สับปะรดสี นั้นพอจะจำแนกอยู่ได้ 3 สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ สายพันธ์ประเภทพืชบนดิน สามารถปลูกลงในดินได้เลย,สายพันธ์ที่ชอบอิงอาศัย เหมือนกับกล้วยไม้ ก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการปลูกแบบกล้วยไม้ และสายพันธ์พวกพืชอากาศ ซึ่งสามารถนำไปเหน็บแขวนไว้ที่ไหนก็ได้ ดังนั้น ก่อนที่เพื่อน ๆ จะซื้อมาปลูก ก็ควรสอบถามวิธีเลี้ยง,ชนิด และความชอบของสับปะรดสีแต่ละชนิดจากผู้ขายก่อน เพื่อที่ได้นำมาปลูกและเลี้ยงดูได้อย่างถูกวิธี

สับประรดสี นั้นสามารถปลูกได้ในเนื้อที่จำกัดค่ะ และอยู่ได้ในแสงร่มรำไรจนถึงแสงจัด เราสามารถเลือกปลูกในกระถางตั้งพื้น กระถางแขวน หรือเกาะขอนไม้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ แต่ควรรดน้ำให้หล่อขังในกาบใบและยอด เพื่อช่วยให้ต้นชุ่มชื้น เมื่อเลือกที่จะปลูกสับปะรดสีชนิดใดแล้ว ก็ให้ลองสอบถามวิธีเลี้ยงและความชอบของสับปะรดสีแต่ละชนิดจากผู้ขายก่อน เพื่อให้เหมาะกับ ดาดฟ้า ของเราน่ะนะคะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก ต้นไม้บนดาดฟ้า : กลุ่มไม้พุ่ม-หมากผู้หมากเมีย