วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ที่จอดรถในบ้านควรกว้างเท่าไหร่ดีหนอ

รถยนต์ นั้่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ค่อนข้างจำเป็นและมีประโยชน์สำหรับการเดินทางในสมัยนี้น่ะนะคะ สำหรับเพื่อนๆ ที่มีรถยนต์ไว้ใช้งานใน บ้าน อาจจะจำเป็นที่จะต้องจัดหาที่จอด หรือที่เก็บรถยนต์เอาไว้ภายในบริวณบ้าน เพื่อป้องการการสูญหายจากการโจรกรรมของมิจฉาชีพ  และป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งการเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บหรือจอดรถยนต์นั้น นอกจากควรเป็นพื้นที่ที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้แล้ว ก็ควรมีความกว้างพอเพียงสำหรับการเข้าจอดด้วย

โดยปกติแล้วกฎหมายของไทยเรานั้น ได้กำหนดให้ช่องจอดรถยนต์มีความกว้าง 2.50 เมตรต่อคันค่ะ ดังนั้นเมื่อจะจอดรถ 2 คัน ก็ควรมีความกว้างเท่ากับ 5 เมตร หากแต่ข้อกำหนดดังกล่าว หมายถึงสถานที่จอดรถที่ไม่ใช่บ้านเรือนของเราเอง หรือเป็นสถานที่จอดรถสาธารณะทั่วไป หากแต่ถ้าเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับบ้านเราเองแล้ว ก็ควรกำหนดให้กว้างกว่าที่กฎหมายกำหนดสักหน่อย คือให้มีพื้นที่สำหรับจอด 3 เมตรต่อรถยนต์หนึ่งคัน และหากมี 2 คัน ก็สามารถจัดให้กว้าง 5.50 เมตรก็ได้ เนื่องจากเมื่อเราจอดรถที่บ้านของเราแล้ว เราอาจจะำจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดรถ หรือขนของขึ้น-ลงรถอยู่เป็นประจำ ดังนั้น การมีพื้นที่กว้างมากขึ้น ก็จะทำให้เราสามารถเปิดประตูรถได้กว้างขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยสะดวกนั่นเองน่ะนะคะ :)