วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผักตบชวา มากกว่าวัชพืช

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ สมาชิกบ้านแสนรักทุกท่าน

ผักตบชวา นั้น เป็นพืชน้ำจืดชนิดล้มลุกอายุหลายฤดู ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ค่ะ โดยสามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ  มีดอก สีม่วงอ่อน คล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และด้วยสาเหตุที่ผักตบชวานั้น เป็นพืชที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป มีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่น เช่น ผักปอด, สวะ, ผักโรค, ผักตบชวา,ผักป่อง เป็นต้น

ผักตบชวานั้นเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ โดยนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ในระยะแรกนั้นผักตบชวาเข้ัามาในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม แต่เนื่องจากเป็นพืชที่แพร่พันธุ์ได้เร็วเป็นอย่างมาก เมื่อกระจายสู่ห้วยหนองคลองบึง จึงกลายเป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำไหล และกีดขวางทางสัญจรไปในที่สุดน่ะนะคะ

แม้ว่าปัจจุบันนี้ผักตบชวาจะถือว่าเป็นวัชพืชที่แทบไม่มีใครต้องการ แต่ปัจจุบันก็ได้มีการริเริ่มนำเอาผักตบชวามาดัดแปลงเพื่อทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะนำมาใช้เพื่อบริโภค หรือแม้แต่นำมาใช้ในวงการ เฟอร์นิเจอร์ ก็ตาม ดังนั้นเราจึงเห็นว่าในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำเอาผักตบชวามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า และใช้ในงานตกแต่งบ้านได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย