วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เฟอร์นิเจอร์สวย ๆ จากผักตบชวา


ผักตบชวา นั้น แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นวัชพืช ที่ก่อความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ของเมืองไทยเราค่อนข้างมาก คือมีการแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ใน 1 เดือน ผักตบชวา 1 ต้น อาจขยายพันธุ์ได้ถึง 1,000 ต้น และแม้น้ำจะแห้ง แต่ต้นและเมล็ดก็ยังคงมีชีวิตต่อไปได้อีกถึง 15 ปี เพียงได้รับน้ำที่เพียงพอก็จะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้อีก ทำให้เกิดปัญหาทางน้ำเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศน่ะนะคะ ดังนั้นปัจจุบันจึงมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือในการกำจัด เช่น นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย หรือนำไปแปรรูปเป็นของใช้และวัสดุตกแต่งบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าของพืชชนิดนี้กันนั่นเองค่ะ

สำหรับในวงการเฟอร์นิเจอร์นั้น ผักตบชวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้นำมาแปรรูป ออกแบบ และจัดทำขึ้นใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากมายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้แต่เตียงนอน ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งซึ่งให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับธรรมชาติ และมีความสวยงามไม่แพ้วัสดุประเภทอื่น ดังนั้นจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านในสไตล์ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่นสไตล์ ทรอปิคอล หรือสไตล์รีสอร์ทนั่นเองค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/