วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันไดเดินสบาย

บันได นั้นถือเป็นหนึ่งประกอบของโครงสร้างบ้าน ที่บ้านตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปจะขาดเสียไม่ได้ทีเดียวน่ะนะคะ

แต่เพื่อน ๆ เคยสังเกตรึเปล่าคะ ว่าเวลาเราขึ้นบันไดแต่ละแห่ง ความเหนื่อยในการขึ้น-ลงบันไดจะไม่เท่ากัน ทั้ง ๆ จริง ๆ แล้วความสูงของบ้านระหว่างชั้นบนและชั้นล่างเท่ากัน สาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ การกำหนด ความสูงของขั้นบันได นั่นเองค่ะ

โดยปกติแล้วบันไดนั้น จะมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 3 เมตรค่ะ หมายถึงว่า เรานิยมที่จะทำชานพักทุก ๆ 3 เมตร โดยจะมีความกว้างของบันไดราว 90 เซนติเมตร และมีความกว้างของลูกนอน (พื้นบันไดที่เราเหยียบ) ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ส่วนลูกตั้งหรือความสูงของแต่ละขั้นบันไดนั้น จะมีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ออกแบบให้ บันได มีความกว้าง-ชัน ไม่เกินจากที่กำหนดมาข้างต้น มักจะไม่พบกับปัญหาการขึ้นลงบันไดที่ทำให้ต้องออกแรงมาก หรือเหนื่อยมากกว่าปกตินักค่ะ แต่หากมีการกำหนดให้บันไดมีสัดส่วนที่ไม่สัมพันธ์กัน โดยเฉพาะการแบ่งขั้น หรือกำหนดความสูงของแต่ละขั้นมากกว่า 20 เซนติเมตร ก็มักจะทำให้ผู้ที่ใช้งานบันไดนั้น ต้องออกแรงในการขึ้นลงมากกว่าปกติ

สูตรการคิดคำนวนความเหมาะสมของขั้นบันไดนั้น มีวิธีคิดง่าย ๆ ดังนี้น่ะนะคะ ให้นำเอาความสูงของลูกตั้งของบันไดบวกกับความกว้างของลูกนอนของขั้นบันได โดยผลรวมของทั้งสองอย่างต้องเท่ากับ 45 ก็จะทำให้บันไดนั้นมีความสูงและความกว้างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่สุด ที่สำคัญก็คือต้องกำหนดให้ลูกตั้งมีความสูงน้อยกว่าลูกนอนเสมอค่ะ อย่างเช่น หากความสูงของลูกตั้งอยู่ที่ 16 ความกว้างของลูกนอนก็จะอยู่ที่ 29 เพื่อให้ผลรวมอยู่ที่ 45 เป็นต้น

บันไดที่เดินสบายที่สุด มักจะใช้ความสูงอยู่ที่ราว 17-18 เซนติเมตร ขณะที่ลูกนอนก็จะอยู่ที่ประมาณ 27-28 เซนติเมตรค่ะ ซึ่งหากใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้บันไดภายในบ้านของเรา ขึ้นลงได้สะดวกสบายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีน่ะนะคะข้อมูลจาก หนังสือสร้างบ้านให้คุ้มค่าเงิน