วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ลักษณะของบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ตอนที่ 1


ตามความเชื่อของผู้ที่มีความเชื่้อถือในศาสตร์แห่ง ฮวงุจ้ย บ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย นั้น จะส่งผลดีทั้งต่อผู้เป็นเจ้าของเองและผู้อยู่อาศัยค่ะ ในขณะเดียวกัน บ้านที่มีลักษณะไม่ถูกหลักฮวงจุ้ยก็มักจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี ดังนั้นผู้ที่สร้างบ้านใหม่จึงพยายามจะจัดสร้างบ้านให้ถูกลักษณะ แม้ในผู้ที่ซื้อบ้านใหม่ หรือได้บ้านที่สร้างสำเร็จแล้วมาครอบครอบก็พยายามที่จะปรับคุณลักษณะของตัวบ้าน ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยให้มากที่สุดเช่นกันน่ะนะคะ

ตัวอย่างของการสร้างบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย มีหลายประการด้วยกันค่ะ อาทิเช่น ตำแหน่งของประตูหน้า ที่ควรมีความเหมาะสมกับตัวบ้าน จึงจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีความสุข เจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยประตูหน้าของบ้านควรหันไปในทิศเดียวกับตัวบ้าน เช่น บ้านหันไปทางทิศเหนือ ประตูก็ควรหันไปทางทิศเหนือเช่นกัน

ประตูรั้วบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยให้ความสำคัญค่ะ ประตูรั้วบ้านควรหันไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ้าน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืน เงินทองก็จะได้ไหลเข้าบ้านโดยไม่ติดขัด

สำหรับบ้านใดที่มีการปลูก โดยหันหน้าบ้านไปตรงกับทิศทางที่ตรงกับมุมที่มีความแหลมของรั้ว หรือมุมกำแพงที่มีความแหลม ตามหลักแห่งฮวงจุ้ยถือว่าไม่เป็นมงคลค่ะ เพราะมุมเหล่านั้นเปรียบเสมือนมีดหรือกรรไกรที่คอยทิ่มแทงอยู่เรื่อย ๆ ส่งผลให้คนในบ้านพบแต่เรื่องเดือดร้อน ทำการสิ่งใดก็จะพบแต่อุปสรรค

สัดส่วนของตัวบ้านก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น การกำหนดขนาดของประตูบ้านให้พอเหมาะกับตัวบ้าน หรือห้องต่าง ๆ หากบ้านใดหลังเล็กแต่ทำประตูใหญ่เกินสัดส่วน ก็จะส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัย เพราะประตูบานใหญ่จะเปิดรับพลังงานจากภายนอกไหลเข้ามามากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดู ลักษณะของบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ยกันต่อนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะข้อมูลจากหนังสือ ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้านและสวนหย่อม