วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

สว่าน

สว่าน เป็นเครื่องมือสำหรับเจาะรูวัสดุหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไม้,ปูน หรือโลหะ ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนด้วยกัน ก็คือดอกสว่านที่หมุนได้ ซึ่งยึดติดอยู่กับเดือนด้านหนึ่งของสว่านและจะใช้ในการเจาะลงไปยังวัสดุที่ต้องการ และตัวด้ามของสว่าน ซึ่งใช้เป็นด้ามจับ

ขั้นตอนของการใช้ สว่าน นั้น ก่อนอื่นก็ต้องใส่ดอกสว่านขนาดเท่ากับรูที่ต้องการเจาะ โดยใส่ให้ตรงกลางหัวจับดอกสว่าน และหมุนล็อคดอกสว่านให้แน่นด้วยดอกขัน จากนั้นทำการใช้เหล็กนำศูนย์ตอกนำก่อนเพื่อระบุตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการตอกโลหะ เพื่อป้องกันดอกสว่านเจาะไม่ตรงตำแหน่ง และควรจับวัสดุให้แน่นด้วยคีมล็อคหรือแคล้มป์

การเจาะวัสดุที่มีความหนามาก ๆ ควรนำเอาฉากเหล็กมาทาบที่บริเวณสันของวัสดุ เพื่อให้การเจาะรูนั้นตรง โดยพยายามถือตัวสว่านให้ขนาดกับตัวฉากขณะเจาะ

หากต้องการเจาะรูให้มีความลึกเท่ากันทุกรู ให้ใช้ปากกาหมึกทำการขีดระยะบนดอกสว่าน และทำการเจาะให้ถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้

ควรใช้เศษวัสดุที่เรียบมาวางรองด้านล่างที่วัสดุที่ต้องการาเจาะ เพื่อให้สว่านสามารถเจาะผ่านออกไปได้ และป้องกันไม่ให้เกิดเศษครีบจากการเจาะ หรือป้องกันไม้ฉีก,แตก

หากต้องการเจาะรู เพื่อใส่น็อตหรือสกรูให้ฝังเสมอกับพื้นผิว สามารถทำได้โดยใช้ดอกสว่านขนาดเท่ากับหัวสกรูเจาะลงในรูด้านบนที่มีขนาดเท่ากับตัวน็อตสำหรับการเจาะรูใส่สกรู เพื่อที่เวลาขันสกรูลงไปแล้วหัวสกรูจะเสมอผิวพอดี

การเจาะรูที่ท่อเหล็กหรือท่อพีวีซี สำหรับรูท่อ ที่อยู่ใกล้ปลายท่อควรใช้ไม้กลึงกลมสอดในท่อเพื่อรองด้านในไม่ให้รูด้านในฉีกเป็นครีบ ซึ่งสามา รถมองจากภายนอกแล้วสวยงาม

สุดท้ายนี้ ควรเลือกใช้ดอกสว่านให้ถูกประเภท ไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านสำหรับใช้ในงานเจาะงานไม้,งานโลหะ เพื่อให้การใช้สว่านนั้นมีประสิทธิภาพในงานมากที่สุด และควรระมัดระวังในขณะใช้งานทุกครั้งนะคะ