วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

คีม


คีม นั้นเป็นเครื่องมือชิ้นเล็กหากแต่ก็สำคัญและจำเป็นพอ ๆ กับค้อน ในการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของบ้านและเฟอร์นิเจอร์ น่ะนะคะ

งานที่ต้องอาศัย คีม ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานประเภทตัดต่อท่อหรือวัตถุที่เป็นท่อนกลมซึ่งเลื่อนหมุนได้ง่ายค่ะ เพราะการใช้คีมจับ จะทำให้วัตถุนั้นอยู่นิ่ง ทำให้การขันเกลียวเข้าหรือคลายเกลียวออก ทำได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คีมในการถอนตะปูออกจากเนื้อไม้โดยไม่ทำให้เนื้อไม้แตกชำรุดได้ด้วย

ลักษณะของคีมโดยทั่วไปจะมี 2 ขา คล้ายกรรไกร ทำหน้าที่คีบ จับ ดัด ตัด งอโค้ง ตามประเภทการใช้งานของคีมประเภทต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำคีมส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็ก แต่หากเป็นคีมชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็จะมีด้ามหุ้มเป็นพลาสติกที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

การเลือกซื้อคีม เพื่อนำมาใช้งานในบ้านนั้น ประการแรกคือพยายามอย่าเลือกซื้อคีมที่มีราคาถูกมาใช้งานค่ะ เนื่องจากคีมที่มีราคาถูก มักมีคุณภาพต่ำตามไปด้วย ซึ่งเมื่อนำมาใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งก็จะชำรุดจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก แต่ควรเลือกซื้อคีมที่มีคุณภาพ โดยสังเกตลักษณะคีมดังนี้

1. คีมที่ซื้อควรมีด้ามจับที่หุ้มด้วยยาง เนื่องจากนอกจากจะทำให้จับถนัดมือแล้ว ยังสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีที่จำเป็นต้องใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย

2. คีมที่มีสปริงตรงด้ามที่ถืทอ จะทำให้ปากคีมอ้าออกจากกัน โดยไม่ต้องใช้นิ้วง้างปากคีมขึ้น ช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวก

3. คีมที่มีฟันที่ปากคีมทั้งสองข้าง จะช่วยให้การยึดวัตถุต่าง ๆ ทำได้มั่นคง และไม่เลื่อนหลุดง่าย

4. คีมที่มีฟันหยาบตรงกลางนั้น เหมาะสำหรับการใช้จับวัตถุชนิดใหญ่ ๆ เช่น ท่อน้ำ หากต้องการขยายปากคีมให้กว้างขึ้น ก็ทำได้ด้วยการเลื่อนเหล็กสลักสำหรับหมุนตรงคอคีม เมื่อได้ขนาดแล้วจึงขันเหล็กสลักให้แน่นตามเดิม

ที่สำคัญการใช้คีมเพื่อทำการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ควรใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะ ควรจับคีมให้นิ้วก้อยสอดอยู่ภายในคีมข้างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดปากคีมได้ง่ายและรวดเร็ว และเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ควรเก็บคีมเข้าที่ อาจทำที่แขวนติดผนังห้อง เพื่อช่วยรักษาฟันปากคีมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ดีกว่าการวางกองรวม ๆ กันไว้ในลิ้นชัก และหากปากคีมฝืดหรือมีสนิม ก็ให้ใช้น้ำมันหยอดตรงข้อต่อเพื่อแก้ไขอาการฝืดของคีมด้วยนะคะข้อมูลจาก หนังสือ 108 วิธี ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง