วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

เลื่อย

เลื่อย นั้นคือเครื่องมือที่ใช้ตัดไม้ให้ขาดออกจากกันค่ะ เลื่อยประกอบด้วยสองส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นใบเลื่อย ซึ่งมีลักษณะเป็นใบเหล็กมีฟันหยักคมเป็นซี่ ๆ ใช้ในการตัดไม้ และส่วนของด้ามจับซึ่งอาจเป็นไม้หรือพลาสติกก็ได้
เลื่อย สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ เลื่อยมือ  (Hand  Sawing)  ที่ใช้ในงานเลื่อยชิ้นงานจำนวนไม่มาก และเลื่อยไฟฟ้า  (Power  Hack  Saw) หรือเรียกว่า  เครื่องเลื่อยกล  (Sawing  Machine) ซึ่งจำเป็นสำหรับงานเลื่อยชิ้นงานอุตสาหกรรม  คือเลื่อยชิ้นงานจำนวนมาก  ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สำหรับเครื่องเลื่อยกลนั้น ก็ยังแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้นะคะ

1.       เครื่องเลื่อยชัก  (Power  Hack Saw)
2.       เครื่องเลื่อยสายพานนอน  (Horizontal  Band Saw)
3.       เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง  (Vertical Band Saw)
4.       เครื่องเลื่อยวงเดือน (Radius Saw or Circular Saw)

ส่วนใหญ่แล้วเลือยที่ใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ในบ้านของเราจะเป็นเลื่อยชนิดที่เลื่อยด้วยมือค่ะ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่หนักและมีจำนวนไม่มาก วิธีใช้งานเลื่อย ก็คือเมื่อจรดใบเลื่อยลงบนของของไม้ที่จะทำการตัดแล้วให้ดึงใบเลื่อยเข้าหาตัวและกดลงไป ทำซ้ำ ๆ จนใบเลื่อยนั้่นตัดผ่านเนื้อไม้โดยไม่ต้องออกแรงมากนัก ใบเลื่อยที่คมและดี จะสามารถตัดไม้ได้โดยง่ายดาย หากแต่จะตัดได้ตรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของมือคนตัดด้วย ดังนั้นจึงควรหาดินสอมาทำการวาดแนวที่จะทำการตัดไว้ก่อนและควรใช้งานด้วยความระมัดระวังด้วยน่ะนะคะ