วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ไขควง (Screw Driver)ไขควง คือ อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเราควรมีติดบ้านไว้เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านค่ะ ไขควงทำหน้าที่ขันสกรูให้แน่นหรือคลายสกรูออก โดยมีส่วนหัวและด้ามที่มีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อให้ใช้ได้กับสกรูชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วไขควงที่ใช้กันโดยทั่วไปจะเป็นไขควงชนิดที่ขันและคลายด้วยมือ แต่บางชนิดอาจจะหมุนด้วยมอเตอร์ก็ได้

ไขควง ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนน่ะนะคะ นั่นก็คือ

1.ด้ามไขควง (Handle) ด้ามไขควงจะออกแบบให้มีรูปทรงที่สามารถจับได้ถนัดมือ สามารถบิดไขควงไปมาให้ได้แรงมากที่สุด ด้ามไขควงอาจทำด้วยไม้ พลาสติก หรือโลหะบางชนิดก็ได้

2.ก้านไขควง (Blade or Ferule) ก้านไขควงคือส่วนที่อยู่ระหว่างด้ามไขควงและปากไขควงค่ะ ทำจากเหล็กกล้าชนิดเดียวกับปากไขควง แต่ไม่ได้ตีขึ้นรูปให้แบน ก้านไขควงมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่เป็นทรงกลมซึ่งใช้สำหรับงานเบา และแบบเหล็กกล้าทรงสี่เหลี่ยมจัตตุรัสเพื่อให้สามารถใช้ประแจหรือคีมจับเพิ่มแรงบิดได้ ไขควง ในปัจจุบันมีการออกแบบให้ก้านไขควงทะลุตลอดด้าม ที่เป็นพลาสติก หรือไฟเบอร์และทำเป็นแท่นรับแรงสามารถใช้ค้อนเคาะตอกเพื่อการทำงานบางประเภทได้

3.ปากไขควง (Tip) ปากไขควงมักจะทำจากเหล็กกล้า ทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตีขึ้นรูปให้ลาดแบนตรงส่วนปลายเพื่อใช้ในการขันและคลายน็อตสกรู

ก่อนการใช้งานไขควง ควรตรวจสอบปากไขควงให้อยู่ใน สภาพพร้อมที่จะใช้งานนะคะ คือ ปากต้องเรียบ ไม่มีรอยบิด และเมื่อพิจารณาดูจากด้านล่างต้องมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไขควงที่ปากชำรุดสึกหรอไม่เรียบตรงหรือปากแตกร้าว เป็นอันตรายต่อ การใช้งานมาก เพราะเมื่อใช้งานปากไขควงจะไม่สัมผัสกับร่องบนหัวสกรูเต็มที่ เมื่อออกแรงบิดจะทำให้พลาดจากร่อง และอาจทำให้หัวสกรูบิ่นหรือลื่นจากหัวสกรูทำให้ผู้ขันได้รับอันตรายได้

การใช้งาน ไขควง ควรจับด้ามไขควงให้กระชับมือค่ะ ตรวจสอบว่าปากไขควงอยู่ในร่องของสกรูก่อนขัน หากต้องการใช้ในงานขันที่มีน้ำหนักมาก ๆ ก็ให้หาไขควงที่มีด้ามยาวที่สุดเท่าที่จะหาได้

ข้อควรระวังในการใช้ไขควง ก็คือ ไม่ควรใช้งานไขควงผิดประเภทของการใช้งานค่ะ ไขควงมีหน้าที่ในการขันและคลายสกรู ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ไขควงแทนสิ่ว หรือใช้สกัด,ไม่ใช้ไขควงในการงัดเพราะอาจทำให้ไขควงหักหรืองอได้ง่าย,ไม่ใช้ไขควงตีสิ่งใดแทนด้ามค้อน และเมื่อพบว่าไขควงชำรุดควรรีบซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานนะคะ
อ้างอิงข้อมูลจาก วิกิพีเดีย