วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฮวงจุ้ยกับสวน ตอน สวนทางทิศตะวันตกเฉีัยงใต้ และทิศตะวันออก

ทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกนั้นในทาง ฮวงจุ้ย แล้ว เป็นทิศของธาตุไม้ค่ะ ดังนั้นหากมีต้นไม้มากเิกินไป ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งของพลังหยินหยาง ไม้ที่ควรนำมาปลูกในสวนที่จัดทางทิศนี้ ควรเป็นไม้ดอกหรือไม้ใบเล็ก และควรแต่งสวนด้วยหินพอประมาณ

นอกจากนี้แล้วควรดูแลไม้ใน สวน ไม่ให้เติบโตงอกงามจนเป็นพุ่มใหญ่ หรือสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนเกิดเป็นความมืดทึบ รกครึ้ม และเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลมากขึ้น ก็สามารถวางรูปปั้นมังกรไว้ในสวนที่อยู่ทางทิศตะวันออกได้ด้วยน่ะนะคะอ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้านและสวนหย่อม