วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียม ทำเล ถนนรัตนาธิเบศร์


ถนนรัตนาธิเบศร์ นั้นเป็นถนนที่มีระยะทางต่อเนื่องจากถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่สี่แยกแคราย ตำบลลางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกค่ะ โดยถนนเส้นนี้จะทอดตัวผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ,อุทยานมกุฏรมยสราญ,ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี จากนั้นจึงมาตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ และตัดกับถนนนนทบุรี 1 ที่สี่แยกพระนั่งเกล้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระนั่งเกล้าและสะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า เรื่อยไปจนสิ้นสุดระยะทางที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่

สำหรับ คอนโดมิเนียม ที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ก็ได้แก่

  • ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ขนาดห้อง 31-72 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-5897999
  • ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ขนาดห้อง 25-41.5 ตร.ม.ขึ้นไป 1.023 ราคาเริ่มต้นที่  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-5254343
  • ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ขนาดห้อง 30-48 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.89  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6524000
  • ดีคอนโด รัตนาธิเบศร์ ขนาดห้อง 28.5 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่  0.9 ล้านบาท โทรศัพท์ 1685
  • Aspire รัตนาธิเบศร์ 2 ขนาดห้อง 24.50-45.50 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.7-3.2  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-9504744
  • เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ขนาดห้อง 25-32 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.65 ล้านบาท โทรศัพท์ 1797 กด 15