วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 2


จังหวัด เชียงใหม่ นั้นตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยของเราน่ะนะคะ และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมทั้งด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่หลายคนใฝ่ฝันหรือตั้งความหวังที่จะไปลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ อากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี และมีวิถีชีวิตงดงามตามแบบฉบับของคนไทยในภาคเหนือที่นุ่มนวลอ่อนหวาน ดังนั้นจึงมีผู้ที่มองหาทำเลสำหรับก่อสร้างบ้าน หรือซื้อบ้านพักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ


ปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นทางประชากรเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ มีอัตราการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียม ซึ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง บ้านแสนรักจึงได้รวบรวมรายชื่อคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจภายในจังหวัดเชียงใหม่มาเพื่อนำเสนอแก่สมาชิกที่กำลังมองหาห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมภายในจังหวัดเชียงใหม่อยู่น่ะนะคะ เรามาดูโครงการ คอนโดมิเนียม ภายในจังหวัดเชียงใหม่ชุดที่ 2 กันค่ะ

  • The Unique Condo @ Nimman ขนาดห้อง 69.63-114.4 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 053-854996-8
  • The Unique Condo @ Ruamchak ขนาดห้อง 51.18-98.4 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 053-854996-8
  • The Unique Condo @ Koomuang ขนาดห้อง 39.5-238.5 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 053-854996-8
  • ณ ธารา คอนโด ขนาดห้อง - ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 053-805300
  • The North ขนาดห้อง 35-146 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.89 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-1111111
  • North 8 ขนาดห้อง 35-146 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-1111111
  • Touch Hill Place ขนาดห้อง 48-233.27 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.6-9.6 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-3355555
  • Stylish Chiangmai Condominium ขนาดห้อง 42-122 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 2.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 083-9454499
  • W. Himma Wood Garden Condominium ขนาดห้อง - ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 2.002 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-222221
  • Chiangmai View Place 2 ขนาดห้อง 30 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 0.9 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-2713333
  • Chiangmai View Place ขนาดห้อง 30 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 0.98 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-408345
  • The Tree Boutique Condo ขนาดห้อง 31-84 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.19 ล้านบาท โทรศัพท์ 058-278942วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 1


จังหวัด เชียงใหม่ นั้นถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในหมู่คนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยน่ะนะคะ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่นละมุนละไมเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัส อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศ ดังนั้น เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่จึงอยู่ในอัตราที่ก้าวหน้าสม่ำเสมอ มีศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจใหญ่ๆ มากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีทรัพยากรป่าไม้หลายประเภท รวมทั้งทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี วิถีชีวิตผู้คนที่แม้จะเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองใหญ่ แต่ก็ยังมีขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่รักษาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม

ปัจจุบันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอค่ะ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด และด้วยสภาพเมืองที่เจริญเติบโตรุดหน้าไปเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงมีบ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่และเขตรอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยถาวร และผู้ที่ต้องการมองหาบ้านหลังที่สองในชีวิตน่ะนะคะ

เรามาดูรายชื่อโครงการ คอนโดมิเนียม ที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ

 • ฺBoat Condominium ขนาดห้อง 32-95.3  ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-850058
 • The Shine ขนาดห้อง 34-206 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 053-273222
 • ดีเวียง สันติธรรม ขนาดห้อง 29.98-60 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านบาท โทรศัพท์ 1685
 • V Community ขนาดห้อง 30-115 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-126111
 • Liv @ Nimman ขนาดห้อง 37.49 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.7 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-223223
 • ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ ขนาดห้อง 33-122 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.248 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-241333
 • ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท ขนาดห้อง 29 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 1685
 • Uniloft Chiangmai ขนาดห้อง - ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 1375
 • คาซ่า คอนโด ช้างเผือก-เชียงใหม่ ขนาดห้อง 30-52 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-211113-4
 • The Alpes ขนาดห้อง 112 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-2069993
 • The Benefits Luxural Condo ขนาดห้อง 35.16 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.4 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-345101


วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมจังหวัดเชียงราย


จังหวัดเชียงราย นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีสภาพอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีค่ะ ด้วยสภาพทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นบริเวณที่มีรอยเชื่อมต่อระหว่าง 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย ลาว และพม่า ดังที่เราเคยรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองน่ะนะคะ

ปัจจุบันนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้โดยผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป้น 18 อำเภอ 124 ตำบล และ 1,751 หมู่บ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าไปเยือนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ,วนอุทยาน อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์งดงามน่าสนใจ อาทิเช่น ประเพณีแห่งพระแวดเวียง,งานบุญปอยหลวง,งานไหว้สาพญามังราย เป็นต้น

และเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้ชื่อว่่าเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและผู้คน ดังนั้นปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงรายจึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจเอกชนเองก็ดี หรือแม้แต่การย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในจังหวัดเชียงรายจากประชาชนต่างถิ่นก็ดี ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านหรือมีที่พักภายในจังหวัดเชียงรายน่ะนะคะ เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจภายในจังหวัดนี้กันค่ะ

 • The Absolute @ Phahol ขนาดห้อง - ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • Zenith Condo ขนาดห้อง 25-40 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 0.899 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • The Absolute Rivers @ Wisdom ขนาดห้อง 37.20-74.90 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • Whiff Condo ขนาดห้อง 30.50-47.80  ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • Celo Condo ขนาดห้อง 31.20-46.22 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • Zeal Condo ขนาดห้อง 30.15-70 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.28 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
 • Zen Condo ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.28 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500


วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมต่างจังหวัด


สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ สมาชิกบล็อกบ้านแสนรักทุกท่าน บ้านแสนรักได้นำเสนอรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทำเลตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตกรุงเทพและปริมาณฑลกันไปบ้างแล้วนะคะ ซึ่งแน่นอนว่า การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดเพื่อพักอาศัยนั้น อาจจะเป็นการเลือกซื้อเพื่อพักอาศัยถาวร หรือเป็นที่พักอาศัยแห่งที่สอง เนื่องจากสำหรับในเมืองใหญ่นั้น การเดินทางเพื่อใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ราบรื่นหรือสะดวกสบายคล่องตัวเหมือนต่างจังหวัด สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะจำนวนประชากรที่เข้ามาทำงานหรือใช้ชีวิตในเมืองหลวงค่อนข้างมาก มีปริมาณรถส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ถนนหนทางในกรุงเทพฯ ก็ไม่สามารถที่จะขยายตัวเพื่อรองรับปริมาณรถ ดังนั้น การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่มีทำเลใกล้กับสถานที่ทำงาน,สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นบ้านหลังแรกหรือหลังที่สอง จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับในต่างจังหวัดเองโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่นั้น ปัจจุบันนี้ก็มีโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการเริ่มที่จะเข้าไปลงทุนตามจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ ซึ่งเหตุผลของการเลือกซื้อห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น อาจจะมีความแตกต่างจากการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เล็กน้อย เพราะมีปัจจัยจำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางน้อยกว่า หากแต่ผู้ที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดนั้น มักเลือกซื้อเพราะเหตุผลด้านอื่นๆ มาประกอบ อาทิเช่น เลือกซื้อเป็นบ้านหลังที่สองเพื่อใช้เป็นที่พักตากอากาศ เลือกซื้อเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์เก็งกำไรในอนาคต  หรือเลือกซื้อเนื่องจากใกล้กับสถานที่ทำงาน,สถานที่เรียน เป็นต้น

สำหรับบทความของบ้านแสนรักในอีกหลายตอนต่อจากวันนี้ จะเป็นการรวบรวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัดและตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศกันบ้างนะคะ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในเขตพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัย หรือต้องการเป็นเจ้าของ ได้ใช้เป็นข้อมูลสืบค้นรายละเอียดของแต่ละโครงการกันต่อไป ในตอนหน้าของบล็อกบ้านแสนรัก เราจะมาเริ่มกันที่โครงการคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงรายกันก่อนค่ะ

แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รวบรวมรายชื่อคอนโดมิเนียมถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 8


รายชื่อคอนโดมิเนียมชุดสุดท้ายที่มีทำเลอยู่บนถนนสายต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในวันนี้ จะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีทำเลอยู่บนถนนสายย่อยๆ อีกหลายสาย อาทิ ถนนจันทน์,ถนนเชียงราก,ถนนพระราม 2,ถนนลาดปลาเค้า เป็นต้นน่ะนะคะ เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่บ้านแสนรักเก็บรวบรวมมาให้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจหาบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกต่างๆ ดังกล่าวกันค่ะ

ถนนจันทน์

 • ฟิวส์ จันทน์-สาทร ขนาดห้อง 26-88.50 ตร.ม.ขึ้นไป 1.7 ราคาเริ่มต้นที่ ล้านบาท โทรศัพท์ 1739
ถนนเชียงราก

 • ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ขนาดห้อง 29 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาท โทรศัพท์ 1685
ถนนพระราม 2

 • ออริจินส์ บางมด-พระราม 3 ขนาดห้อง 28-56 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.4 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-8402288
 • เดอะนิช ไอดี พระราม 2 ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.23 ล้านบาท โทรศัพท์ 1775 กด 23
 • Serrano Condominium ขนาดห้อง 28.29-48.44 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-8999041
ถนนลาดปลาเค้า

 • ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 ขนาดห้อง 22.5-26.5 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.039 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6896888
ถนน รพช.

 • อเวนิว วัลเล่ย์ ขนาดห้อง 22 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 0.79 ล้านบาท โทรศัพท์ 080-6236161
ถนนรัชดา-รามอินทรา

 • แซมเบอร์ส รามอินทรา ขนาดห้อง 45-96.75 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.4-5 ล้านบาท โทรศัพท์ 1749
ถนนสรรพาวุธ 2

 • บียอนด์ สุขุมวิท ขนาดห้อง 22.80-49.30 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.6 ล้านบาท โทรศัพท์ 082-4990606
ถนนนราธิวาสฯ

 • บริดจ์ สาทร-นราธิวาส ขนาดห้อง 33-53 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.59 ล้านบาท โทรศัพท์ 1753
 • Bangkok Horizon Lazi นราธิวาส 14 ขนาดห้อง 43-77 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2869377
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

 • The Key อุดมสุข ขนาดห้อง 30.6 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.69 ล้านบาท โทรศัพท์ 1198
ถนนพระราม 4

 • เดอะ พอร์ทเทรท พระราม 4 ขนาดห้อง 34.45-321.03 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.99 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2612222
 • The Room พระราม 4 ขนาดห้อง 43-85 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 6.05 ล้านบาท โทรศัพท์ 1198
ถนนกรุงเทพกรีฑา

 • Pleasanton Krugthep Kreetha ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท โทรศัพท์ 092-0904699
ถนนเรวดี
 • เดอะไพรเวซี่ เรวดี ขนาดห้อง 28-50 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 1739
ถนนปั้น

 • The room สาทร ขนาดห้อง 45-80 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 6.19 ล้านบาท โทรศัพท์ 1198
ถนนนวมินทร์

 • เดอะคิทท์ พลัส นวมินทร์ ขนาดห้อง 31.64-65.32 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.1 ล้านบาท โทรศัพท์ 1775 กด 2
ถนนพระราม 1

 • เดอะ รีเซิร์ฟ ขนาดห้อง 27-87 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 1739
ถนนวุฒากาศ

 • เพ-ลา ขนาดห้อง 33-92 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.2 ล้านบาท โทรศัพท์ 084-7373073
ถนนรังสิต-คลอง 1

 • ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ขนาดห้อง 21.50-26.50 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 0.639 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-1593388วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รวบรวมรายชื่อคอนโดมิเนียมถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 7โครงการ คอนโดมิเนียม ที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้นั้น ใกล้จะเป็นชุดสุดท้ายที่ทางบล็อกบ้านแสนรักนำข้อมูลมาฝากกันแล้วค่ะ สำหรับในวันนี้ทางบล็อกได้รวบรวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บนถนนหลายสายมาฝากกัน ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมบนถนนกรุงเทพฯ-ธนบุรี,ถนนเจริญราษฎร์,ถนนนนทรี,ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ),ถนนเอกมัย,ถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งธนบุรี),ถนนจรัญสนิทวงศ์,ถนนบรมราชชนนี,ถนนกัลปพฤกษ์ และ ถนนราษฎร์บูรณะ  มาฝากกัน เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมเหล่านั้นกันนะคะ

ถนนกรุงเทพฯ-ธนบุรี

 • ริชพาร์ค @ บางซ่อนสเตชั่น ขนาดห้อง 28-30 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-9107899
 • ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ ขนาดห้อง 33.5-81.5 ตร.ม.ขึ้นไป 1.62 ราคาเริ่มต้นที่  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-5269888
 • Cross Point @ Tapoon Station ขนาดห้อง 26 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.38 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-9106181-8
 • เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-วงศ์สว่าง ขนาดห้อง 30-126 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.76 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-9121818
ถนนเจริญราษฎร์

 • ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ขนาดห้อง 34.5-83.5 ตร.ม.ขึ้นไป 2.41 ราคาเริ่มต้นที่  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2112121
ถนนนนทรี

 • The Trust Residence Nonsi-Rama 3 ขนาดห้อง.28  ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.69 ล้านบาท โทรศัพท์ 1388 
ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

 • D25 Thonglor ขนาดห้อง 34.56-68.88 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.4 ล้านบาท โทรศัพท์ 082-4162525
 • Le Cote Thonglor 8 ขนาดห้อง 30.5 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-3922299
 • Noble Solo ขนาดห้อง 32 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.19 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6171500
 • The Clover ขนาดห้อง 35-70 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.5-5.1 ล้านบาท โทรศัพท์ 082-4981555
 • Art @ Thongtor ขนาดห้อง 36.5-71.5 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.45 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-1850882-4
ถนนเอกมัย

 • Ascent Ekarmai-Thonglor ขนาดห้อง 33 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.6 ล้านบาท โทรศัพท์ 084-7171222
 • เท็น เอกมัย ขนาดห้อง 34-54 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.91 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-7148282
 • Up Ekkamai ขนาดห้อง 30-77 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 3.48 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-7122455
 • Nusasiri Grand Condo ขนาดห้อง 37 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 5-18.56 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2588189
ถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งธนบุรี)

 • แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ ขนาดห้อง 24 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-4601122
ถนนจรัญสนิทวงศ์

 • ซิตี้โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า ขนาดห้อง 29.96 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 0.89 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-8855151
 • My Resort @ River ขนาดห้อง 156.68-910.16 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 12 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-4612950
 • ธนา อาร์คาเดีย ขนาดห้อง 30-101 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 2.2 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-4350822-4
 • พี แอนด์ เอส เพลส ขนาดห้อง 35-72 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 0.99 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-8642526-7
ถนนบรมราชชนนี 

 • The Trust Residence Pinklao ขนาดห้อง 28-34 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.65 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-4349449
ถนนกัลปพฤกษ์

 • Metro Park สาทร ขนาดห้อง 31 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท โทรศัพท์ 1375
ถนนราษฎร์บูรณะ 

 • Chapter One Modern Dutch ขนาดห้อง 28-57 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 1739


วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รวบรวมรายชื่อคอนโดมิเนียมถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 6


สำหรับรายชื่อโครงการ คอนโดมิเนียม ในเขต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้นั้น เราจะโฟกัสไปที่โครงการที่ตั้งอยู่บนทำเล ถนนอุดมสุข,ถนนร่มเกล้า,ถนนลาดกระบัง และถนนติวานนท์นะคะ เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่บนถนนเหล่านั้นกันค่ะ

ถนนอุดมสุข

 • นิรันดร์ เรสซิเด้นซ์ 9 ขนาดห้อง 0.51 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 02-7489434-7
 • Prima Srinakarin ขนาดห้อง 1.2 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-7214567
 • เดอะ ซีรี่ส์ อุดมสุข 29 ขนาดห้อง 35 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.83 ล้านบาท โทรศัพท์ 083-8327744
ถนนร่มเกล้า

 • Airlink Residence ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-3184455
ถนนลาดกระบัง

 • ไอริส แอเวนิว อ่อนนุช-วงแหวน ขนาดห้อง 28 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-1721111
ถนนอ่อนนุช

 • นิรันดร์ เรสซิเด้นซ์ 5 ขนาดห้อง - ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ - ล้านบาท โทรศัพท์ 02-3374489-93
 • พิณนภา อ่อนนุช ขนาดห้อง - ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-7215454
ถนนนครอินทร์

 • ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ขนาดห้อง 33.5-62.5 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-5269888
ถนนติวานนท์

 • ฌ็องเซลิเซ่ อเวนิว ขนาดห้อง  ตร.ม.ขึ้นไป 32 ราคาเริ่มต้นที่ 0.8 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-5822222
 • ไอคอนโด งามวงศ์วาน ขนาดห้อง 30.47 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.1 ล้านบาท โทรศัพท์ 1375
 • เทมโป เอ็ม ติวานนท์ ขนาดห้อง 26.50-46.93 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.35 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-9688188
 • Lutino Condominium ขนาดห้อง 25.8-45.4 ตร.ม.ขึ้นไป  ราคาเริ่มต้นที่ 1.09-2.06 ล้านบาท โทรศัพท์ 089-7814111


วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รวบรวมรายชื่อคอนโดมิเนียมถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ชุดที่ 5


สำหรับรายชื่อ คอนโดมิเนียม ชุดที่ 5 นี้ ยังคงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่มีทำเลที่น่าสนใจอยู่ตามถนนสายต่างๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร อยู่นะคะ เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่บ้านแสนรักรวบรวมมาฝากกันค่ะ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
 • Nara 9 by Eastern Star ขนาดห้อง 39-78  ตร.ม.ขึ้นไป 4 ราคาเริ่มต้นที่  ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2631010
 • The Ritz-Cariton Residences Bangkok ขนาดห้อง 120 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 27 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2341414
 • The Breeze by Eastern Star ขนาดห้อง 45  ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่  3.5 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2949200
 • แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร ขนาดห้อง 27-72 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.99 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2869377
ถนนสาธุประดิษฐ์

 • ดีคอนโด สาธุประดิษฐ์ 49 ขนาดห้อง 29.7 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท โทรศัพท์ 1685
 • เลอริช สาทร-สาธุประดิษฐ์ ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.8ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2843899
ถนนพระราม 3

 • ศุภาลัย พรีมา ริวา ขนาดห้อง 43-333.5 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.4 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2943555
 • ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ขนาดห้อง 26 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.84 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-2948448
 • The Pano ขนาดห้อง 58-659 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6826888
 • The Pano New Phase Riverbank Residences ขนาดห้อง 130-560  ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 20 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6826888