วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมจังหวัดเชียงราย


จังหวัดเชียงราย นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีสภาพอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีค่ะ ด้วยสภาพทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นบริเวณที่มีรอยเชื่อมต่อระหว่าง 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย ลาว และพม่า ดังที่เราเคยรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองน่ะนะคะ

ปัจจุบันนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้โดยผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป้น 18 อำเภอ 124 ตำบล และ 1,751 หมู่บ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าไปเยือนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ,วนอุทยาน อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์งดงามน่าสนใจ อาทิเช่น ประเพณีแห่งพระแวดเวียง,งานบุญปอยหลวง,งานไหว้สาพญามังราย เป็นต้น

และเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้ชื่อว่่าเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทั้งธรรมชาติและผู้คน ดังนั้นปัจจุบันนี้จังหวัดเชียงรายจึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจเอกชนเองก็ดี หรือแม้แต่การย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในจังหวัดเชียงรายจากประชาชนต่างถิ่นก็ดี ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านหรือมีที่พักภายในจังหวัดเชียงรายน่ะนะคะ เรามาดูรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจภายในจังหวัดนี้กันค่ะ

  • The Absolute @ Phahol ขนาดห้อง - ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • Zenith Condo ขนาดห้อง 25-40 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 0.899 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • The Absolute Rivers @ Wisdom ขนาดห้อง 37.20-74.90 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • Whiff Condo ขนาดห้อง 30.50-47.80  ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • Celo Condo ขนาดห้อง 31.20-46.22 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • Zeal Condo ขนาดห้อง 30.15-70 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.28 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500
  • Zen Condo ขนาดห้อง 30 ตร.ม.ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 1.28 ล้านบาท โทรศัพท์ 053-776500