วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คอนโดมิเนียมจังหวัดชลบุรี ชุดที่ 2


จังหวัดชลบุรี นั้น นอกจากจะเป็นเมืองที่ความเจริญทั้งทางด้านการค้า,อุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่สำคัญด้านการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่งทีเดียวค่ะ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา,มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี,มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นต้น ดังนั้นนอกจากประชากรที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำธุรกิจการค้าหรือประกอบอาชีพต่างๆ แล้ว ยังมีประชากรแฝงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้ว บางส่วนยังมองหาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรในตัวจังหวัดด้วย เรามาดูรายชื่อโครงการ คอนโดมิเนียม ในเขตจังหวัดชลบุรีชุดที่ 2 กันนะคะ

  • Centara Grand Residence Pattaya ขนาดห้อง 41.33-501.27 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 5.6 ล้านบาทขึ้นไป โทรศัพท์ 038-706407
  • Cetus Beachfront Pattary ขนาดห้อง 39 ตร.ม. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 2.7 ล้านบาทขึ้นไป โทรศัพท์ 038-233999
  • ยูนิกก้า พัทยา ขนาดห้อง 33.63 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.35 ล้านบาท โทรศัพท์ 038-427878
  • Zire Wongamat ขนาดห้อง 32 ตร.ม. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 3.6 ล้านบาทขึ้นไป โทรศัพท์ 02-6519600
  • Lumpini Park Beach Jomtien ขนาดห้อง 28-151 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 1.93 ล้านบาท โทรศัพท์ 02-6896888
  • Reflection Jomtien Beach Pattaya ขนาดห้อง 58 ตร.ม. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 5.9 ล้านบาท ขึ้นไป โทรศัพท์ 038-233111
  • Movenpic White Sand Beach ขนาดห้อง 47-390 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 5.85 ล้านบาท ขึ้นไป โทรศัพท์ 038-235775
  • Neo Sea View Pattaya @ Jomtien ขนาดห้อง 22  ตร.ม. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้นที่ 0.98 ล้านบาท ขึ้นไป โทรศัพท์ 082-7161297-9