วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ดับกลิ่นเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเพื่อนๆ สมาชิกบ้านแสนรักซักผ้ากันบ่อยแค่ไหนคะ สำหรับบางบ้านแล้วจะซักเสื้อผ้าที่ใส่แล้วกันทุก 2-3 วัน แต่บางคนก็ต้องใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดในการซักทำความสะอาดเสื้อผ้า ดังนั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วจึงต้องนำไปใส่รวมไว้ในตะกร้าเพื่อรอการซัก และบางครั้งเสื้อผ้าที่กองรวมกันอยู่จำนวนมากเหล่านั้นก็ส่งกลิ่นรบกวนภายในห้องอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหงื่อ,กลิ่นอาหารหรือกลิ่นอื่นๆ ที่ติดเสื้อผ้ามาจากการสวมใส่

วันนี้บ้านแสนรักมีวิธีที่จะช่วยลดหรือดับกลิ่นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการซักทำความสะอาดมาฝากกันค่ะ วิธีการก็คือ ให้เพื่อนๆ สมาชิกเลือกใช้ตะกร้าแบบมีฝาปิดแทนตะกร้าโปร่งฝาเปิดแบบเดิม และนำเอาถ่าานก้อนใหญ่ใส่ในถุงผ้าชนิดโปร่งใส่ตามลงไปด้วย เพื่อให้อากาศไหลเวียนผ่านไปได้ เมื่อนำถุงถ่านลงไปวางรวมกับกองเสื้อผ้าในตะกร้าชนิดมีฝาปิด ก็จะช่วยลดกลิ่้นเสื้อผ้าที่อับชื้นและมีกลิ่นต่างๆ ระหว่างการรอซักลงได้มากทีเดียวนะคะ