วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้าน ควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง


คำถามๆ หนึ่งซึ่งคนรักบ้านหลายๆ คนมักจะตั้งคำถามไว้ในใจเมื่อเรามีบ้านที่มีอาณาบริเวณไว้สำหรับปลูกต้นไม้ภายในรั้วก็คือ เราจะ ปลูกต้นไม้ชนิดไหนดี ให้เหมาะกับขนาดของพื้นที่ และการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นต้องไม่เป็นภาระให้กับผู้ปลูก รวมไปถึงไม่รบกวนโครงสร้างหรือเป็นอันตรายต่อตัวบ้าน ซึ่งจะว่าไปแล้ว โจทย์เรื่องการเลือกต้นไม้ใหญ่ไว้ปลูกภายในบ้านนี้ ก็มีผู้รู้หลายท่านออกมาให้คำแนะนำที่ดีกันอยู่เรื่อย ๆ น่ะนะคะ


แต่ก่อนอื่นที่เราจะข้ามไปถึงการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกในอาณาบริเวรบ้านของเรา เราควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นกันก่อนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณา "ที่ว่าง" ที่จะนำต้นไม้มาลง ว่าเพียงพอหรือไม่,ทิศทางของการปลูก รวมไปถึงการเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้ ดังนัั้นในวันนี้บ้านแสนรักจะมาแนะนำข้อควรคำนึงก่อนการปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้านกันก่อนค่ะ

ขนาดของพื้นที่ที่จะปลูก สำหรับขนาดของที่ดินที่จะทำการปลูกไม้ใหญ่นั้น โดยทั่วไปควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2x2 เมตรค่ะ ซึ่งหากพื้นที่เล็กกว่านี้ ก็จะมีปัญหาทั้งในเรื่องของระบบรากของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาของไม้ใหญ่เอง ซึ่งนอกจากจะรบกวนโครงสร้างบ้านแล้ว ยังเป็นภาระให้ต้องคอยดูแลตัดแต่งกิ่งก้านสาขาบ่อยอีกด้วย

นอกจากจะต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้มากพอสำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่แล้ว การเลือกพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะ ส่วนใหญ่แล้ว พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับบ้านที่มีที่ว่างน้อย มักเป็นพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาที่โตช้า,ไม่มีระบบรากชนิดแผ่ (เป็นระบบรากแนวดิ่ง) อีกทั้งควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ไม่มีโรคและแมลงมาเบียดเบียนมากนัก มีการผลัดใบน้อยหรือไม่ผลัดใบ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ลงได้มาก

นอกจากนี้แล้วการเตรียมดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพันธุ์ไม้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ในตอนหน้าเรามาดูชนิดของดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้ในบ้านของเรากันนะคะ