วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการว่าจ้างและการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน


ปัจจุบันนี้มีเจ้าของบ้านที่นิยมตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินซึ่งต้องได้รับการออกแบบทั้งตัวเฟอร์นิเจอร์เองและขนาด รวมไปถึงรูปแบบสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับตัวบ้านและรสนิยมของเจ้าของบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ น่ะนะคะ


ผู้ที่รับจ้าง ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ ตกแต่งบ้าน ด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินนั้น มีทั้งแบบที่รับงานโดยตรงคือเป็นโรงงานผลิตเอง และมีทั้งจากบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในซึ่งจะเป็นผู้ออกแบบ (interior designers)  ก่อนขั้นตอนหนึ่ง จากนั้นจึงจะนำแบบไปว่าจ้างโรงงานผลิตอีกทอด(แต่บางบริษัทก็สามารถขึ้นชิ้นงานผลิตเองได้เลยค่ะ) ซึ่งขั้นตอนของการว่าจ้างและออกแบบจะคล้ายคลึงกัน เรามาดูขั้นตอนคร่าวๆ ของการว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินกันนะคะ


ขั้นตอนแรก ก็คือ เจ้าของบ้านที่ต้องการว่าจ้างผู้ออกแบบตกแต่งภายในนั้นก็จะต้องนำเอาแบบแปลนบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเข้าไปพูดคุยกับผู้ออกแบบค่ะ การพูดคุยขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดความต้องการของเจ้าของบ้านเอง ว่าต้องการตกแต่งบ้านแบบไหน สไตล์ไหน อีกทั้งต้องรู้วว่าตนเองชอบหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์แบบใด สีใด นอกจากจะเป็นเรื่องของหน้าตาของตัวเฟอร์นิเจอร์และภาพรวมของบ้านแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้งานด้วย เนื่องจากเมื่อตกลงติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินแล้วเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นจะไม่ทำสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อีก เจ้าของบ้านจึงควรให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยและรูปลักษณะของตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มากนะคะ

ขั้นตอนที่สอง เมื่อมีการพูดคุยถึงรายละเอียดที่ต้องการแล้ว ทางผู้ออกแบบก็จะทำการประเมินราคาขั้นต่ำของงานให้กับเจ้าของบ้านคร่าวๆ ค่ะ โดยจะคำนวนออกมาเป็นตารางเมตร  (พื้นที่ใช้สอย) แล้วคูณด้วยราคาค่าผลิตชิ้นงานต่อตารางเมตร เช่น คิดราคา 12,000 บาท : ตารางเมตร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีค่าออกแบบอีกราว 10% ของราคางานทั้งหมด (ราคาค่าออกแบบอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเจ้านะคะ) เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบว่าจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ทางผู้รับจ้างออกแบบและตกแต่งภายในก็จะทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง พร้อมกับขอเก็บเงินงวดแรกของงานออกแบบ โดยขั้นตอนการออกแบบนี้ ผู้รับจ้างจะส่งทีมงานออกไปสำรวจพื้นที่จริงในบ้านลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อนำมาออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการออกแบบนี้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบได้ 2-3 ครั้ง จนกว่าจะได้แบบที่ตรงตามใจลูกค้ามากที่สุด จากนั้น จึงจะทำการเขียนแบบงานก่อสร้างจริงขึ้นมา และเสนอราคางานจริงให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่าย ขั้นตอนนี้ ส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถนำงานไปให้ที่อื่นตีราคาได้ด้วยนะคะ เพราะทางบริษัทหรือผู้รับจ้างได้คิดค่าออกแบบไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นขั้นตอนที่มีการทำสัญญางานตกแต่งภายในกันค่ะ รายละเอียดในสัญญาจะบอกถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน,ระยะเวลาในการทำงาน และอื่นๆ

ในตอนหน้าของบล็อกบ้านแสนรัก เราจะมาทำความรู้จักกับวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินกันนะคะ


ภาพประกอบจาก roommag.com/vdo/4373/warm-conversation
kvalitnitruhlari.cz/kuchyne/kuchynske-ostruvky