วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ไม้เลื้อย ลดาวัลย์


ลดาวัลย์ เป็นไม้พุ่มเลื้อย ที่ให้ดอกที่สวยงาม มีกลิ่นหอม สามารถนำมาปลูกเพื่อให้เลื้อยคลุมรั้วบ้าน,กำแพง หรือทำซุ้มได้ดีทีเดียวนะคะ และหากเราหมั่นตัดแต่งกิ่งก้านก็สามารถปลูกเป็นพุ่มเตี้ยสำหรับประดับบ้านได้อีกด้วย


ลดาวัลย์ จัดเป็นไม้เลื้อยชอบแดด ขนาดเล็กค่ะ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้า กิ่งก้านเปราะหักง่าย แต่ถ้าให้เวลากับลดาวัลย์ ลดาวัลย์ก็จะสามารถแผ่เถาเลื้อยไปได้ไกลมากกว่า 8 เมตรเลยทีเดียว ปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม คือสายพันธุ์พื้นเมืองของเราเอง และสายพันธุ์จากออสเตรเลีย ซึ่งสายพันธุ์หลังจะให้ดอกที่ดกกว่า แต่จะขยายเถาเร็วมาก จนที่ออสเตรเลียจัดให้เป็นวัชพืชเพราะจะเลื้อยไปปกคลุมต้นไม้ต้นอื่นเสียหมด ดังนั้นหากใครชอบไม้เลื้อยโตเร็วก็สามารถซื้อหามาปลูกกันได้

ลักษณะต้น ใบ และดอกของลดาวัลย์ เนื่องจากไม้ชนิดนี้ไม่ค่อยผลัดใบ จึงเหมาะสำหรับปลูกทำซุ้มหรือเลื้อยเกาะรั้ว,กำแพงเพื่อใช้พรางสายตา ใบของลดาวัลย์เป็นสีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อกลุ่มใหญ่สีขาว ออกดอกตามซอกใบ แต่ละช่อก็จะมีดอกเล็กๆ รูปร่างคล้ายกระดิ่งรวมกันอยู่หลายดอก


ลดาวัลย์ให้ดอกดีมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะ ช่วงประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม แต่เนื่องจากลดาวัลย์ชอบอากาศเย็นสบาย ดังนั้นการปลูกแต่ละพื้นที่จึงให้ดอกมากไม่เท่ากัน ดอกลดาวัลย์จะบานอยู่ได้ราว 2-3 วัน จากนั้นสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งช่อ แล้วค่อยๆ เหี่ยวแห้ง ร่วงหล่นไป หากต้องการให้ออกดอกหนาแน่นในปีถัดไป ก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งให้ต้นแตกกิ่งใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ

สำหรับการปลูกและดูแลรักษาต้นลดาวัลย์นั้นก็ไม่ยากค่ะ ควรเลือกพื้นที่ที่มีแดดจัด และหมั่นให้โคนต้นมีความเย็นและความชื้น หมั่นตัดแต่งกิ่งพอสมควรเพื่อไม่ให้กิ่งยาวรกทึบจนเกินไป การปลูกลดาวัลย์ขึ้นทำซุ้มนั้น ควรปลูกบริเวณโคนเสาทุกต้นแล้วประคองกิ่งก้านให้คอยเลื้อยขึ้นซุ้มก่อน โดยทำหลักปักไว้ใกล้ๆ ซุ้มที่จะเลื้อย แล้วผูกยอดพยุงกับหลักให้ตั้งขึ้นเพื่อให้ยอดเลื้อยขึ้นซุ้มต่อไปได้

การขยายพันธุ์ต้นลดาวัลย์นั้น นิยมทำกันโดยการตอนกิ่งนะคะ และควรตอนกิ่งขยายพันธุ์ช่วงฤดูฝนเพราะสภาพอากาศชื้น แดดแรง เอื้ออำนวยให้ต้นมีการแตกกิ่งใหม่ได้ดีกว่าช่วงอื่นๆ ค่ะ


ภาพประกอบจาก 2g.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J11074387/J11074387.html