วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ไม้เลื้อย พวงแสด


พวงแสด นั้นเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัดค่ะ ดังนั้นจึงค่อนข้างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบบ้านเราที่มีแสงแดดจัดเกือบตลอดทั้งวัน เพียงแต่เลือกตำแหน่งปลูกให้เหมาะสมและสามารถรับแสงได้เกือบเต็มวันเท่านั้น


ลักษณะโดยทั่วไปของ พวงแสด เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ที่มีเนื้อแข็ง อายุนานหลายปี สามารถเลื้อยเกาะได้ไกลมากกว่า 40 ฟุต เถาของพวงแสดเมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาล ยึดเกาะโดยการเปลี่ยนใบย่อยคู่ที่สามที่อยู่ตรงกลางใบคู่เป็นมือยึดเกาะ ดอกของพวงแสดจะสีแสดสมชื่อค่ะ ออกดอกตามซอกใบและตามปลายกิ่ง ส่วนยอดของดอกดกแน่นช่อ เป็นรูปถ้วยหรือรูปกระดิ่งหงาย ส่วนดอกทั่วไปจะเป็นรูปทรงกรวยเรียวยาว ให้สีสันสวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

แม้ว่าพวงแสดจะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด แต่ก็ออกดอกมากเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศเย็น ในเดือน ธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี วิธีปลูกจะปลูกในสภาพดินที่ร่วน ไม่ต้องการน้ำมาก ส่วนการขยายพันธุ์พวงแสดนั้น ทำได้โดยใช้กิ่งปักชำ หรือตอนกิ่งเอาน่ะนะคะ


ภาพประกอบจาก nanagarden.com