วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไม้เลื้อย การเวก


การเวก นั้นจัดเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ให้ดอกหอมอ่อนที่นิยมปลูกเป็นไม้เลื้อยขึ้นรั้วหรือขึ้นซุ้มอีกชนิดหนึ่งนะคะ ลักษณะโดยทั่วไปของการเวกจะมีเถาอ่อนเป็นสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อเถาแก่ขึ้น มีพุ่มใบที่หนาแน่น ใบสีเขียวเข้มเป็นคลื่นเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ออกใบสลับกันตามข้อต้น ส่วนดอกนั้นจะออกบริเวณโคนใบ ลักษณะเป็นดอกเดี่ยวสีเขียวและค่อยๆ กลายเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมจัดช่วงเวลาเย็นๆ ถึงพลบค่ำ


หลายๆ คนชอบปลูก การเวก เพราะเป็นไม้เลื้อยดอกหอมที่ออกดอกทั้งปีค่ะ วิธีการปลูกการเวก สามารถปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ด หรือตอนกิ่งในช่วงฤดูฝนแล้วจึงนำมาปลูกวิธีนี้ได้รับความนิยมกว่าวธีแรกเพราะต้นการเวกจะโตเร็วและไม่กลายพันธุ์ ในขณะเดียวกันหากปลูกด้วยเมล็ดก็จะแข็งแรงทนทานกว่า

การเวกชอบแดดจัดพอสมควรค่ะ จึงเหมาะที่จะปลูกกลางแจ้ง สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี การเวกต้องการน้ำปานกลาง โดยระยะแรกที่นำมาปลูก ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น เมื่อต้นโตแข็งแรงแล้วจึงลดลงเหลือเพียงวันละครั้งในช่วงเช้าก็พอ แต่ควรรดน้ำให้ชุ่ม เพียงเท่านี้ต้นการเวกก็จะเติบโตสวยงามเป็นร่มเงาให้บริเวณบ้านของเราได้แล้วน่ะนะคะ