วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รีโนเททบ้าน ตอน ขั้นตอนของการรีโนเวทบ้าน


ในตอนที่แล้วของบล็อกบ้านแสนรัก ได้นำเสนอถึงเหตุผลและความหมายของการ รีโนเวทบ้าน กันไปแล้วน่ะนะคะ สำหรับบล็อกในตอนนี้ เราจะมาดูแนวทางของการปรับปรุงบ้านกัน ว่าก่อนที่จะทำการรีโนเวทหรือปรับปรุงบ้านนั้น เราควรวางแผนสิ่งใดก่อนเป็นลำดับแรก


ขั้นตอนแรกของการรีโนเวทบ้านนั้น ก่อนอื่น เราต้องมาหา "เหตุผล" สำคัญในการปรับปรุงบ้านของเรากันก่อนค่ะ หลายๆ คนย่อมมีเหตุผลในการปรับปรุงบ้านที่แตกต่างกันไป บ้างก็ปรับปรุงบ้าน เพื่ออยู่อาศัยเอง,ปรับปรุงบ้านเพื่อขยายครอบครัว หรือปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมโทรมสึกหรอของตัวบ้าน เมื่อหาเหตุผลได้แล้ว เราก็หากระดาษมาสักแผ่นหนึ่ง จากนั้นก็เขียนปัญหาของส่วนที่ต้องการปรับปรุงลงไป อาทิเช่น

1. ห้องครัว
2. ห้องนอน
3. ห้องซักรีด
4. โรงจอดรถ
5. สีภายใน-ภายนอก
6. ห้องน้ำ
7. ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำ

เป็นต้น

เมื่อได้หัวข้อส่วนที่จะทำการปรับปรุงแล้วจากนั้นจึงจะมาลงรายละเอียดกัน ว่าแต่ละห้องหรือแต่ละส่วนที่เราต้องการจะปรับปรุง จะทำการปรับปรุงอย่างไรบ้าง จากนั้นจึงทำการกำหนดงบประมาณในแต่ละห้องหรือแต่ละส่วนที่จะทำการปรับปรุง เพื่อเป็นราคาที่ช่วยในการตัดสินใจจัดจ้างผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการปรับปรุง

ขั้นตอนที่สอง ก็คือการหารูปแบบที่ชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงค่ะ การหารูปแบบของการปรับปรุงบ้าน จะประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือ ส่วนของรสนิยมความชื่นชอบของเจ้าของบ้านเอง และส่วนของความเหมาะสมของแปลนบ้านเดิม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้หากเจ้าของบ้านไม่มีความชำนาญในการออกแบบ แนะนำให้ปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกเพื่อดูความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านด้วยนะคะ อย่าเข้าตำราเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เนื่องจากโครงสร้างของบ้านแต่ละหลัง มีความแข็งแรงแตกต่างกันไป อีกทั้งบางส่วนของตัวบ้านที่เราต้องการปรับปรุงต่อเติมแก้ไข อาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักของส่วนที่ต่อเติมใหม่ได้ ส่งผลต่อความปลอดภัยของตัวบ้านของเราโดยตรง

ในตอนหน้าของบล็อกบ้านแสนรัก เรามาดูว่า จะวางแผนการรีโนเวทบ้านของเราอย่างไร ไม่ให้งบบานปลายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบ้านกันนะคะ


ภาพประกอบจาก cnbc.com